Thijs Pleijhuis en Niek Gerritsen

KlokGroep introduceert eigen duurzaamheidsstandaard

12 december 2023

In 2030 stoten we 50% minder CO2 uit, en is de helft van de grondstoffen die we gebruiken hergebruikt en/of hernieuwbaar. Dat zijn de doelstellingen van KlokGroep op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken introduceren we onze eigen duurzaamheidsstandaard.

Aan ons familiebedrijf staat nu de derde generatie aan het roer, en we willen doorstomen naar de vierde generatie. Continuïteit is dan ook heel belangrijk: we kijken altijd naar de lange termijn en willen het bedrijf goed overdragen. Daarvoor is het essentieel dat we duurzaam omgaan met de wereld om ons heen.


Meer impact

De groei van de afgelopen jaren maakt dat we steeds meer impact kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Het maakt ook dat er meer behoefte is aan een bedrijfsbrede visie, én dat we meer mogelijkheden hebben om ons op dit thema te richten. We hebben mensen in dienst die zich fulltime bezighouden met duurzaamheid en innovatie. We hebben voldoende eigen projecten om pilots op toe te passen. En we kunnen kennis ophalen en delen, in een organisatie die alle facetten van bouw en ontwikkeling in huis heeft.


Regisseur

Als regisseur van veelal grootschalige bouwprojecten hebben we bovendien de verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken. De bouwsector is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot wereldwijd, en reductie in deze sector is dan ook van groot belang. Daar kunnen we onder andere aan bijdragen door minder grondstoffen te gebruiken, door te werken met hergebruikte en hernieuwbare materialen, en door natuurinclusief en klimaatadaptief te bouwen. Ook het gebruik van duurzame energie en het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering zijn van belang.


Basis om projecten aan te vliegen

Om onze opdrachtgevers, partners en collega’s hier goed over te informeren, ligt er nu een duurzaamheidsvisie. Daarin staan de uitgangspunten beschreven voor ieder project dat we ontwikkelen: onze zogeheten duurzaamheidsstandaard. Bijvoorbeeld: Alle nieuwe grondgebonden woningen zijn energieneutraal. Of: In 2030 is de MPG voor alle gebouwen maximaal 0,4.

Thijs Pleijhuis, Manager Duurzaamheid van KlokGroep: “De duurzaamheidsstandaard bevat vijf pijlers. Het is een streven dat vaak scherper is dan de wettelijke eis; we steken ons hoofd boven het maaiveld uit. Zie het als onze basis om projecten aan te vliegen. Dat sluit ook goed aan bij het conceptmatig werken dat steeds gebruikelijker is binnen KlokGroep: we wijzen pilotprojecten aan waar we innovaties op toepassen, leren ervan en vertalen dat waar mogelijk naar een concept dat bedrijfsbreed wordt toegepast.”


Geen loze beloftes

Niek Gerritsen, directeur van dochteronderneming Van de Klok, is samen met Thijs verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen KlokGroep. “We willen dat in 2030 de helft van de door ons gebruikte bouwmaterialen hergebruikt en/of hernieuwbaar is. Daarmee zetten we hoog in, maar het moet wel reëel zijn: we houden niet van loze beloftes. Hoe meer we onderzoeken en proberen, hoe meer er echter mogelijk blijkt. Bovendien dragen veel duurzame maatregelen bij aan het wooncomfort. Denk aan minder energieverbruik, een comfortabel binnenklimaat en meer groen. Je merkt dat kopers dat waarderen.”


Samen stappen zetten

Binnen KlokGroep werken we al een paar jaar hard aan dit thema. Thijs: “Maar we zetten steeds grotere stappen en het komt steeds hoger op de agenda. Vandaar dat we er nu mee naar buiten treden. Ondertussen blijven we overigens gewoon leren, en zodra we nieuwe inzichten hebben, scherpen we onze doelstellingen aan.”

Daarbij hebben we elkaar nodig, benadrukt Niek: “Bouwers, ontwikkelaars, leveranciers, opdrachtgevers en de overheid – we moeten het samen doen. Alleen dan kunnen we echt stappen zetten naar een toekomstbestendige leefomgeving, voor ons en voor de generaties na ons.”

Hieronder staan enkele pagina's uit onze visie afgebeeld, maar wil je meer weten over duurzaamheid binnen KlokGroep? Download dan onze duurzaamheidsvisie of neem contact op met Manager Duurzaamheid Thijs Pleijhuis via 088 024 92 33 of t.pleijhuis@klokgroep.nl.

Voorijde Boven het maaiveld
Schermafbeelding Ambitie
Schermafbeelding Pijlers
Schermafbeelding Pijler-1
Schermafbeelding Pijler-2
Schermafbeelding Pijler-3
Schermafbeelding Pijler-4
Schermafbeelding Pijler-5
Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal