Vragen over onze certificeringen?Neem contact op
Nienke Lankveld - KAM-a
certificeringen van de klok duurzaam

Certificeringen

Van de Klok investeert in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Duurzaamheid is daar een onderdeel van, net als onze certificeringen op verschillende gebieden. Binnen onze organisatie hebben we onder andere GPR-gebouwexperts in dienst, die met een juiste analyse de duurzaamheidprestaties van objecten kunnen analyseren. Op bedrijfsniveau hebben wij ISO 14001, ISO 9001, BRL SIKB 7000, FSC, PEFC en VCA-certificaten.


Ons KAM-systeem borgt de bedrijfsprocessen met behulp van procedures, werkinstructies en hulpmiddelen. Het systeem is gebaseerd op het proces van continu verbeteren. Het KAM-systeem wordt door Kiwa gecontroleerd door middel van externe audits en (her)certificeringen. De werking van het KAM-systeem wordt binnen de organisatie gecontroleerd door middel van interne audits en het bespreken van KAM-zaken in de diverse overlegvormen. Hoe wij met MVO om willen gaan is vastgelegd in onze beleidsverklaring.

kiwa-vca-logo-nl

ISO 9001

Om een constante kwaliteit van onze bouwproductie te garanderen, zijn onze divisies Bouw & Ontwikkeling, Wonen en Totaalonderhoud gecertificeerd conform de NEN-norm ISO 9001. Bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in ons KAM-systeem, dat middels interne en externe audits wordt gecontroleerd.

Het ISO 9001-certificaat laat zien dat onze bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. De certificering staat op naam van Van de Klok, de houdstermaatschappij van Van de Klok Bouw & Ontwikkeling, Wonen en Totaalonderhoud. Van de Klok Milieu B.V. heeft een eigen ISO-9001 certificaat.

gpr-gebouw-expert-4.3

GPR Gebouw Expert 4.3

Van de Klok is gekwalificeerd GPR Gebouw Expert 4.3. Zowel onze divisie Bouw & Ontwikkeling en Wonen hebben momenteel een GPR Gebouw Expert 4.3 binnen hun gelederen.

Hiermee kunnen wij vastgoedontwikkelaars, -eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als bouwtechnisch, adviseren bij hun projecten. GPR Gebouw meet duurzaamheids-prestaties voor woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. GPR Gebouw kan ingezet worden bij iedere fase in het bouwproces, vanaf ontwerp tot en met realisatie. Via rapportcijfers is in een oogopslag te zien hoe een gebouw, project of plan presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

ISO 14001 met Kiwa logo

ISO 14001

Onze milieuaspecten vallen onder het milieucertificaat ISO 14001 van Van de Klok. Met dit milieumanagementsysteem kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsactiviteiten worden beheerst en waar mogelijk ook worden verkleind. Van de Klok gaat hier heel bewust mee om. Denk bijvoorbeeld aan het (lease)wagenpark: er worden alleen nog auto’s toegelaten met een lage CO-uitstoot.

Maar ook aspecten als ‘geluid’ neemt Van de Klok serieus. Ieder projectteam neemt maatregelen om de invloed van het bouwterrein op de omgeving zo gering mogelijk te maken. Zo wordt er nagedacht over de routes voor de vrachtwagens die materialen af- en aanvoeren, en wordt er een bewuste keuze gemaakt om de palen in de grond te boren, of juist te heien.

FSC-PEFC

FSC en PEFC

De Forest Stewardship Council® (FSC) en de Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) zijn internationale organisaties die verantwoord bosbeheer stimuleren. FSC en PEFC stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Van de Klok onderschrijft het belang van het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen.

De certificering is uitgevoerd door Control Union Certifications. Jaarlijks wordt gecontroleerd of wij aan de eisen blijven voldoen. Om te voldoen aan de vereisten van het certificaat zijn verschillende FSC-PEFC procedures geïntegreerd in ons KAM-systeem.

Certificeringen, VCA

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat geeft aan dat wij verantwoord omgaan met alle veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten. De checklist is verankerd in ons KAM-systeem. Van de Klok Milieu B.V. heeft een eigen VCA** certificaat.

ISO SIKB 7000

BRL SIKB 7000

Om op een verantwoorde manier saneringsactiviteiten uit te voeren is Van de Klok Milieu gecertificeerd voor BRL SIKB 7000.

BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bodemsanering voor aannemers. BRL SIKB 7000 borgt dat wij op een verantwoorde manier te werk gaan bij (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

beeldmerk-deelnemer-mvo-register

MVO-register

Als een van de eerste deelnemers aan het MVO-register (voorheen FIRA), heeft Van de Klok Totaalonderhoud in oktober 2013 de status Extended (voorheen zilver) bereikt. Een belangrijke stap in ons MVO-beleid. Met behulp van het MVO-register worden duurzaamheidsprestaties inzichtelijk voor (toekomstige) opdrachtgevers.

Het MVO-register is de virtuele marktplaats voor duurzaamheid. Dat biedt ons de mogelijkheid onze duurzaamheidsstrategie te formuleren en onze toekomstplannen te presenteren. Het MVO-register toetst al onze duurzaamheidsprestaties en dat maakt ons een betrouwbare en duurzame partner voor onze (toekomstige) opdrachtgevers. Bekijk daarom het Assurance statement.

Nienke Lankveld - KAM-a

Wil je meer weten?

Neem contact op met Nienke Lankveld.