Meer weten over Splitsen op Maat?Neem contact op
Tom van Suilen-2021_1
achterzijde blok broeksingel malden

Splitsen op Maat

Met Splitsen op Maat transformeren we de bestaande woningvoorraad van corporaties, zodat er meer wooneenheden ontstaan.

Het is een maatwerkoplossing, waarbij we samen met de opdrachtgever gericht kijken naar de samenstelling van doelgroepen in de wijk enerzijds, en de technische mogelijkheden van kavels en woningblokken anderzijds. We verbouwen de woningen zodanig, dat er een groter aanbod ontstaat voor een- en tweepersoonshuishoudens, starters, huishoudens met een laag inkomen en mensen met een zorgbehoefte.

Echt op maat-wijk

Écht op maat, vanuit een wijkgerichte aanpak

Splitsen op Maat is écht maatwerk. We gaan uit van de doelstellingen die de woningcorporatie voor de desbetreffende wijk gesteld heeft en houden rekening met de mogelijkheden ter plekke.

Eerst kijken we samen met de woningcorporatie naar de wijk in zijn geheel. Hoe is deze opgebouwd? Welke voorzieningen en woningtypes zijn al aanwezig? Wat voor mensen wonen er nu en hoe ervaren zij de wijk? Voor welke doelgroepen biedt de wijk nog kansen? Hoeveel ruimte is er op kavelniveau en binnen de bestaande footprints van de woningen? Hoe ziet de meerjarenonderhoudsbegroting van de complexen in de wijk eruit en wat zijn dan logische, natuurlijke momenten voor een ingreep als Splitsen op Maat? Staan er projecten op de planning of is het zinvol om de woning aan te passen bij mutatie?

Splitsen op maat - Marcel en Wim - (c)Jimmy Israel-6048-WEB

Passend bij doelgroep en wijk

Vervolgens kijken we samen met de woningcorporatie welke doelgroepen zij graag nog zou toevoegen aan de wijk.

Wil ze meer starters huisvesten? Of juist woningen creëren voor senioren, om zo de doorstroming vanuit andere eengezinswoningen te stimuleren? Misschien wil ze wooneenheden waar samenwerkingspartijen zorg aan kunnen bieden? Of woningen waar mensen met een hulpvraag in de nabijheid van hun mantelzorgers kunnen wonen?

Van hieruit ontstaat een programma van wensen en daarmee start de verdere zoektocht naar een haalbaar Splitsen-op-Maat-concept.

Duidelijkheid over investering

De ontwerpen rekenen we vervolgens financieel door. Niet alleen qua investering, maar ook qua beheer en onderhoud; we maken graag een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarmee een woningcorporatie voor de komende jaren weet waar ze aan toe is. Daarbij kunnen we ook inzicht bieden in de financiële consequenties voor de huurders.

Desgevraagd zetten we het Splitsen-op-maatscenario af tegen een sloop-nieuwbouwscenario of een scenario waarbij de woningen ’gewoon’ worden door-geëxploiteerd. Van de Klok heeft hiermee veel praktijkervaring en daardoor kunnen we een goede vergelijking maken die corporaties helpt bij het maken van keuzes.

Calculator---Sven - LR
Woonblokken Tiel

Bewezen succesvol

Van de Klok leverde al in 2017 in opdracht van woningcorporatie SCW (tegenwoordig Thius) het eerste Splitsen-op-maatproject op in Tiel. Daar hebben we een woonblok met vier woningen getransformeerd naar een woonblok met acht woningen die ieder een eigen voordeur hebben. Een constructieve uitdaging met succesvol resultaat.

Sindsdien wonen daar met heel veel plezier mensen met een zorgbehoefte. Het mooie is dat de acht nieuwe woningen ook voldoende ruimte bieden voor een klein huishouden; bij veranderende behoefte kunnen de wooneenheden op de begane grond bijvoorbeeld verhuurd worden als nultreden-seniorenwoningen en de wooneenheden op de verdiepingen als starterswoningen.

Voordelen van splitsen ten opzichte van sloop-nieuwbouw:

  • Kortere doorlooptijden
  • Minder uitgebreid vergunningentraject
  • Lagere investeringskosten voor de corporatie
  • Minder overlast voor de wijk
  • Behoud van karakteristieke woningen die de wij een gezicht geven
  • Duurzame oplossing door hergebruik van bestaande woningen
  • Sneller toe te passen (al voordat de woningen technisch afgeschreven zijn)
  • Ook uitvoerbaar bij mutatieonderhoud
achterzijde blok broeksingel malden
Tom van Suilen-2021_1

Vragen over Splitsen op Maat?

Ga vrijblijvend het gesprek aan met Tom van Suilen, hij vertelt je er graag meer over. Neem contact op!