Duurzaamheid: Duurzame bouwplaats

Duurzaamheid, streven naar de juiste balans

De wereld verandert om ons heen en vraagstukken zoals de energietransitie, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is uit onze maatschappij niet meer weg te denken. Voor Van de Klok is dat vanzelfsprekend!

De bouwsector staat de komende jaren voor de uitdaging honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen met de pijlen gericht op een forse CO2-uitstootreductie. Van de Klok omarmt het duurzaamheidsbeleid van KlokGroep. Het verwijst naar de strategische benadering van onze organisatie met als doel op lange termijn een positieve impact te hebben op het milieu, de samenleving en onze toekomstige generatie.

Toekomstbestendige leefomgevingen creëren is niet voor niets onze missie. Van de Klok blijft voor onze mensen, milieu én leefomgeving investeren in een duurzame wereld.

Duurzaamheid

Wat doet Van de Klok aan duurzaamheid?

Dat onze missie 'toekomstbestendige leefomgevingen creëren' is, is mooi gezegd, maar wat doet Van de Klok om dit te bereiken?

Onze eerste duurzame bouwplaats is met de Energiehub voor het verduurzamingsproject in Oss Dichterswijk, ingericht met een 20ft container met accucapaciteit voor de opslag van zon- en windenergie. Op de container liggen 42 zonnepanelen en er staan 3 windwokkels. Elektrisch opladen van je auto behoort ook tot de mogelijkheden. Extra zonnepanelen zijn geplaatst op de bouwkeet. Hierdoor zetten we in op emissievrij werken en reduceren we de kosten.

Ons wagenpark rijdt steeds minder op fossiele brandstoffen en meer op elektrisch. In de (nabije) toekomst gaan we naar 100% elektrisch rijden. Minder CO2-uitstoot is de norm!

We passen het gebruik van duurzame, maar zeker van circulaire materialen in onze ontwikkelprojecten toe. Digitalisering en duurzaamheid gaat daarmee vaak hand-in-hand. Het hergebruik van materialen begint bij het vastleggen van data tijdens het ontwerpen.

Om data vast te leggen zijn wij aangesloten bij Madaster, het kadaster voor herbruikbare materialen en producten. Het materialenpaspoort laat zien wat bij dat object de milieueffecten zijn van de toegepaste materialen en welke materialen in je object waarde hebben. Hierdoor verminderen we drastisch de hoeveelheid afval en reduceren we co2-uitstoot.

Pas je natuurinclusiviteit toe in een project, dan leidt dit tot een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Van de Klok onderkent het probleem van klimaatverandering. Daarom is door directeur Harold van Rooijen in 2019 het manifest van de Regionale AdaptatieStrategie (RAS) Rijk van Maas & Waal ondertekend om de regio Nijmegen klimaatbestendig te maken.

“Sturen op duurzaamheid en klimaatadaptatie in de parametrische ontwerpen geeft ons vroegtijdig een beeld van de CO2-uitstoot bij een project in de ontwerpfase. Door deze rekenmethodiek bestaat de mogelijkheid om naar een alternatief te gaan."

Thijs Pleijhuis
Manager Duurzaamheid
Thijs Pleijhuis - duurzaamheidsmanager KlokGroep
Thijs Pleihuis

Vragen over onze duurzaamheidsvisie?

Duurzaamheidsmanager Thijs Pleijhuis vertelt je er alles over. Hij gaat graag het gesprek met je aan.