Meer weten?Neem contact op
Thijs Pleijhuis
Groendaken

Duurzaamheid, streven naar de juiste balans

We staan aan het begin van de transitie naar een duurzame en circulaire economie. De CO₂-uitstoot moet drastisch omlaag, we moeten verantwoord omgaan met grondstoffen en we zullen een betere balans moeten vinden in hoe we de beschikbare grond indelen. Tegelijkertijd hebben we in Nederland een grote woningbouwopgave met elkaar in te vullen, waarbij de komende jaren behoefte is aan honderdduizenden - zoveel mogelijk betaalbare - woningen.

Duurzaamheidsambitie KlokGroep

Voor deze opgaven hebben we elkaar nodig. Door duurzaamheid binnen KlokGroep bedrijfsbreed op te pakken, maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en zorgen we dat we echt impact kunnen maken. Hiervoor hebben we gezamenlijk doelstellingen geformuleerd.

Duurzaamheidsambitie KlokGroep

Pijlers duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijlers duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-1 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-1 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-2 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-2 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-3 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-3 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler 4 - Duurzaamheidsvisie

Pijler 4 - Duurzaamheidsvisie

Pijler-5 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Pijler-5 Duurzaamheidsvisie KlokGroep

Voorijde Boven het maaiveld

Scherpere uitgangspunten

Om dit te realiseren, heeft KlokGroep uitgangspunten bepaald, die we vanuit Van de Klok hanteren in alle projecten die we ontwikkelen: onze duurzaamheidsstandaard. Dit zijn uitgangspunten die dat vaak scherper zijn dan de wettelijke eis; we steken ons hoofd boven het maaiveld uit.

Benieuwd hoe we ons met de hele organisatie inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving?

Duurzaamheid

Wat doet Van de Klok aan duurzaamheid?

Dat onze missie 'toekomstbestendige leefomgevingen creëren' is, is mooi gezegd, maar wat doet Van de Klok om dit te bereiken?

Onze eerste duurzame bouwplaats is met de Energiehub voor het verduurzamingsproject in Oss Dichterswijk, ingericht met een 20ft container met accucapaciteit voor de opslag van zon- en windenergie. Op de container liggen 42 zonnepanelen en er staan 3 windwokkels. Elektrisch opladen van je auto behoort ook tot de mogelijkheden. Extra zonnepanelen zijn geplaatst op de bouwkeet. Hierdoor zetten we in op emissievrij werken en reduceren we de kosten.

Ons wagenpark rijdt steeds minder op fossiele brandstoffen en meer op elektrisch. In de (nabije) toekomst gaan we naar 100% elektrisch rijden. Minder CO₂-uitstoot is de norm!

We passen het gebruik van duurzame, maar zeker van circulaire materialen in onze ontwikkelprojecten toe. Digitalisering en duurzaamheid gaat daarmee vaak hand-in-hand. Het hergebruik van materialen begint bij het vastleggen van data tijdens het ontwerpen.

Om data vast te leggen zijn wij aangesloten bij Madaster, het kadaster voor herbruikbare materialen en producten. Het materialenpaspoort laat zien wat bij dat object de milieueffecten zijn van de toegepaste materialen en welke materialen in je object waarde hebben. Hierdoor verminderen we drastisch de hoeveelheid afval en reduceren we co2-uitstoot.

Pas je natuurinclusiviteit toe in een project, dan leidt dit tot een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Van de Klok onderkent het probleem van klimaatverandering. Daarom is door directeur Harold van Rooijen in 2019 het manifest van de Regionale AdaptatieStrategie (RAS) Rijk van Maas & Waal ondertekend om de regio Nijmegen klimaatbestendig te maken.

Thijs Pleijhuis

Vragen over onze duurzaamheidsvisie?

Duurzaamheidsmanager Thijs Pleijhuis vertelt je er alles over. Hij gaat graag het gesprek met je aan.