Van de Klok ondertekent manifest om regio Nijmegen klimaatbestendig te maken

Woensdag 12 juni heeft Harold van Rooijen tijdens het RAS regiocongres (Regionale AdaptatieStrategie) namens Van de Klok, in het bijzijn van de landelijke deltacommissaris, het Manifest klimaatbestendig Rijk van Nijmegen en Maas & Waal ondertekend.

In het manifest staat beschreven op welke wijze de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In het manifest staat dat de betrokken partijen zich committeren aan de nut en noodzaak van het klimaatbestendig maken van de regio en dat men zich inspant om dit de komende jaren te realiseren. Van de Klok is een van de weinige marktpartijen en de enige partij uit de bouwkolom die het manifest in Groesbeek heeft ondertekend. De andere berokkende partijen zijn: ZLTO, Staatsbosbeheer, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Gelderse Natuur en Milieu Federatie, De Bastei, Spectrum Elan, GGD Gelderland-Zuid, Branchevereniging voor ondernemers in het groen, K3 Delta, Nederzand en Leisurelands.


6 RAS-thema's

De RAS Rijk van Maas en Waal richt zich op de zes thema’s:
• Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen
• Klaar voor de hitte
• Een toekomstbestendig landelijk gebied
• Antiverdrogingsoffensief op de stuwwallen
• Veilige, vitale en kwetsbare functies
• Co-creatie van een klimaatbestendige regio.


De Missie

  • De regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal zet zich in om - bij voorkeur - in 2035, maar uiterlijk in 2050 een klimaatbestendige regio te zijn.
  • In deze regio kunnen mensen veilig en prettig wonen, werken en recreëren.
  • Wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien is tot een minimum beperkt en langdurige droogte zorgt niet tot noemenswaardige problemen voor natuur, landbouw en verkeer.
  • Hittestress bij kwetsbare groepen behoort tot het verleden en vitale, kwetsbare functies kunnen tegen een (extreem weer) stootje.

Van de Klok doet mee aan dit initiatief omdat we het probleem van klimaatverandering onderkennen en ervan overtuigd zijn dat het alleen door samen te werken gaat lukken om in 2035 als regio bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Lees HIER meer over de Regionale AdaptatieStrategie (RAS) Rijk van Maas & Waal.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal