Header Jaarverslag 2022

Jaarverslag

Terugkijkend op 2022 komt onherroepelijk een herinnering bovendrijven: de wijze waarop we met elkaar het 100-jarige bestaan van KlokGroep hebben gevierd. Het ‘Feest van de eeuw’ ligt ongetwijfeld bij iedereen die er is geweest nog vers in het geheugen.

LOYD Nijmegen

Verdienmodel onder druk

Van de Klok heeft in 2022 een goed jaar achter de rug. Met het oog op de toekomst zijn er behalve de stikstofproblematiek nog meer zorgwekkende ontwikkelingen. Zo liep de voortgang van projecten voor de periode 2023/2024 vertraging op. De oorzaken hiervan liggen vooral op gemeentelijk niveau. In de coronaperiode organiseerden we veel online informatieavonden om tekst en uitleg te geven over projecten. Door onderbezetting bij de gemeentes zijn deze bijeenkomsten op locatie nog een keer gegeven. Sinds 2022 staat ook ons verdienmodel onder druk. Het is een moeilijke opgave om het verplichte

voorverkooppercentage van 70 procent te halen, de harde eis die Woningborg stelt. Halen we dit percentage niet, dan mogen we ook niet starten met bouwen. Tegelijkertijd pleiten gemeentes voor een bouwverplichting onder de 70 procent. Het is lastig om particuliere beleggers te strikken om het resterende gat op te vullen. Zij worden momenteel door diverse lokale en landelijke, fiscale maatregelen ontmoedigd om te investeren. Om die reden heeft Van de Klok in 2022 in planologisch opzicht te weinig vooruitgang geboekt. De gevolgen hiervan worden hoogstwaarschijnlijk begin 2024 voelbaar.

Aanpassing interne organisatie

De teruglopende verkoopmarkt is voor Van de Klok geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zo is bijvoorbeeld in 2022 de interne organisatie tegen het licht gehouden. De focus ligt voortaan minder op de individuele divisies. Het is veel belangrijker om (potentiële) klanten te laten zien waar we als gehele organisatie voor staan en goed in zijn.

Bij deze integrale aanpak is het belangrijk dat medewerkers doen waar ze goed in zijn. De eerste ervaringen zijn positief en werpen hun vruchten af.

LOYD Nijmegen