20% besparing: hét bewijs dat onze ketensamenwerking zijn vruchten afwerpt!

Woningcorporatie Oosterpoort, De Variabele en Van de Klok werken sinds 2014 intensief samen binnen de keten. Van het onderhoud en de renovatie van de bestaande woningvoorraad tot aan nieuwbouwprojecten. Meedenken vanaf het allereerste begin. Van de strategie tot aan operationele zaken. Als partners en samen met een vast team co-makers. Met als resultaat continuïteit in de werkzaamheden voor alle partijen. En dat allemaal in een markt die momenteel erg onder druk staat.

Effecten van de ketensamenwerking zijn gemeten

Dat de ketensamenwerking zijn vruchten afwerpt, blijkt ook uit het rapport van de visitatiecommissie1 van woningcorporatie Oosterpoort over de jaren 2014 t/m 2017.

Op het gebied van goede, duurzame en betaalbare woningen behoort de voorraad van woningcorporatie Oosterpoort inmiddels tot de meest duurzame van het land. En ook blijkt uit het rapport dat het bedrijfsproces is geïnnoveerd door de ketensamenwerking. Met onder andere als resultaat 20% besparing op het onderhoud van de bestaande voorraad woningen van Oosterpoort. Deze besparing is gemeten door te kijken naar de resultaten uit het verleden per onderhoudssoort en deze te vergelijken met het heden. Een resultaat waar de partijen hard aan hebben gewerkt. En dat ervoor heeft gezorgd dat ook de kritische auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Oosterpoort de ketensamenwerking positief beoordeelt.


Hoe realiseer je 20% besparingen?

Zowel Van de Klok als De Variabele werken ook met andere woningcorporaties samen. Er is er echter geen één waarbij de samenwerking zover gaat als deze. Waarbij ook op strategisch vlak al wordt meegedacht. Wat is dan nu precies de aanleiding van de 20% besparing? Ton van de Klok, directeur van KlokGroep legt uit: “De winst zit hem in een aantal redenen. We werken volgens de principes van Lean met bijvoorbeeld als resultaat dat we minder ‘dubbelop werken’. We werken gelijktijdig samen in plaats van achter elkaar. Daarnaast hebben we als keten alle expertise in huis en hoeven we minder gebruik te maken van adviseurs zoals architecten en constructeurs. Dit scheelt natuurlijk in de kosten.” Joep Burghouts, proceseigenaar van De Variabele, vult aan: “Daarnaast werken we langjarig met vaste co-makers. We maken één gezamenlijke bouwplaatskostenopstelling. Hierdoor heeft bijvoorbeeld niet iedereen zijn eigen steigers, maar maken we er samen gebruik van. En de dekkingsbijdrage is anders dan gebruikelijk in de bouw. We hebben geen opslagen over de algemene kosten. Geen kosten over kosten dus. Op basis van deze andere manier van werken hebben we de forse besparing ten opzichte van het verleden bereikt.”


De vier organisatieprincipes van de ketensamenwerking

De Variabele en Van de Klok hebben de ketensamenwerking ook officieel vormgegeven in een gezamenlijk opgerichte organisatie (KIC2). Samen met woningcorporatie Oosterpoort wordt er gewerkt op basis van vier organisatieprincipes; focus op klantwaarde, werken als één team, de levenscyclus van een woning en een lerende organisatie. In het komende jaar zal er meer informatie worden gedeeld om te laten zien hoe deze principes in de praktijk worden gebracht. Dit gebeurt met een eigen, herkenbaar beeldmerk dat symbool staat voor onze ketensamenwerking. Een samenwerking waar alle drie de partijen enorm trots op zijn!

Ook geïnspireerd over de ketensamenwerking tussen Oosterpoort, De Variabele en Van de Klok? Neem contact op met Eugène Janssen/ directeur – bestuurder woningcorporatie Oosterpoort voor meer informatie.

1 Een officiële, verplichte inspectie voor woningcorporaties door een externe partij volgens afgesproken methodieken en richtlijnen. 2 Keten Integratie Centrum; Gezamenlijk opgericht bedrijf dat samenwerking (in proces) en innovatie (van product) stimuleert en organiseert en bewaakt dat onderhoud en investeringen conform afgesproken prestaties worden uitgevoerd.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal