Bouw gestart van 86 'beschermd wonen'-appartementen in Apeldoorn

9 maart 2018

Langs het kanaal op de hoek Kanaal Noord en Molenstraat-Centrum heeft Wethouder Johan Kruithof afgelopen woensdag het bouwbord onthuld voor de realisatie van de bouw van 86 beschermd wonen appartementen. Het woonzorgcentrum wordt in opdracht van De Goede Zorg ontwikkeld door Trebbe-Klok Projecten VOF in samenwerking met FAME Planontwikkeling. Syntrus Achmea Real Estate & Finance neemt de woningen in belegging.

Het beschermd wonen-concept vertaalt zich naar volledige tweekamerappartementen met de sociale voorzieningen en de zorg waarbij het zelfstandig wonen op de eerste plaats komt. Bewoners behouden hun eigen voordeur.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het Passief huis-concept, dat uitgaat van zoveel mogelijk reduceren van de energievraag en wordt er geen gas gebruikt. De energie die wel nodig is wordt zoveel mogelijk opgewekt met duurzame energiebronnen (zoals zonnepanelen). Hiermee wordt voorgesorteerd op eisen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), waar alle nieuwbouw in Nederland vanaf 2021 aan moet voldoen.

De bouw is met de onthulling van het bouwbord officieel gestart. Naar verwachting is het nieuwe woonzorggebouw eind 2019 gereed.

Voor informatie over de toekomstige huur van de zorgappartementen kunt u zich wenden tot De Goede Zorg.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal