Jelle de Visser (ZZG zorggroep) en Harold van Rooijen (Klokgroep) tekenen samen de overeenstemming

Overeenstemming herontwikkeling Vijverhof

15 juli 2020

Sinds de zomer van 2015 werkt Van de Klok samen met ZZG zorggroep, woningcorporatie Oosterpoort en de gemeentes Berg en Dal en Nijmegen aan een toekomstbestendige herontwikkeling van het terrein van voormalig woonzorgcentrum ‘Vijver hof’. Een complexe en tijdrovende opgave waarbij de wensen en behoeften van verschillende groepen mensen worden samengebracht.

Officieel overeenstemming

Op 10 juni jl. is officieel overeenstemming bereikt tussen ZZG zorggroep en Van de Klok voor de overdracht van het hoofdgebouw en de bungalows op het terrein. Dit betekent dat de herontwikkeling van de gehele locatie van ‘Vijverhof’ nu echt van start gaat. De visie uit het masterplan, waarbij wordt gekeken naar het terrein als geheel, vormt hier de leidraad. Belangrijk is in ieder geval dat alle belanghebbenden (binnen en buiten het terrein) worden meegenomen in de ontwikkeling en dat het woonprogramma aansluit op de woonbehoefte. Zodat een duurzame woonomgeving ontstaat met een goede mix van jong, oud en gezinnen. En een combinatie van koop- en sociale huurwoningen.

Levendige buurt

Het terrein van voormalig woonzorgcentrum Vijverhof bestaat uit een aantal gebouwen met verschillende eigenaren. Van de Klok is nu eigenaar van het hoofdgebouw en de bungalows. En ZZG zorggroep van de woonlocaties Vlindertuin en Bosrand, woningcorporatie Oosterpoort van de flat aan de Kwakkenberglaan en Vermeer Vastgoed van de Kwakkenbergflat. Om verpaupering, door leegstand, te voorkomen en de leefbaarheid van het terrein te vergroten, is in het verleden door ZZG zorggroep gekozen voor (tijdelijke) verhuur van het hoofdgebouw en de bungalows. Zo huurt Woonwerkgemeenschap Babylon met haar leden woonunits, exploiteren zij het restaurant en is er een winkel met mens- en milieuvriendelijke voedselproducten in het hoofdgebouw. Daarnaast zijn ook de wijkverpleging en fysiotherapie gevestigd in de bungalows op het terrein.

Hoe nu verder?

Achter de schermen wordt hard gewerkt door alle gebouweigenaren aan een communicatieplan om de huidige bewoners van de gebouwen op het terrein en de directe omgeving te betrekken bij de verdere ontwikkelplannen. In september/oktober 2020 is dit plan afgerond en worden alle belanghebbenden betrokken. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelplannen? Laat dan je gegevens achter op de website www.nieuwbouwbergendal.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal