Bestemmingsplan Molenhoek-Zuid vastgesteld

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van Mook en Middelaar het bestemmingsplan voor nieuwbouwproject Molenhoek-Zuid vastgesteld. Hiermee is de ontwikkeling van circa 250 grondgebonden woningen en appartementen in Molenhoek – tussen Maas, Rijksweg, Bredeweg en spoor – weer een stap dichterbij

Stap verder in de ontwikkeling

De betrokken partijen – Van de Klok, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek – zijn verheugd dat het bestemmingsplan voor Molenhoek-Zuid door de gemeente is vastgesteld. Ook Ton Herings, wethouder bij gemeente Mook en Middelaar, is blij met deze stap in de ontwikkeling: “We zijn blij met 250 nieuwe woningen. De nieuwe wijk geeft een impuls aan de leefbaarheid van onze gemeenschap, aan onze scholen, verenigingen en middenstand. En, ook heel belangrijk: met de komst van de nieuwe woonwijk, bieden we jongeren en jonge gezinnen kans om in de gemeente te kunnen blijven wonen. Er komen niet alleen nieuwe huizen, ook de doorstroom op de woningmarkt wordt bevorderd. Als straks een nieuwbouwwoning wordt bewoond door eigen inwoners, komt er ook weer een bestaande woning vrij.”

Breed woningaanbod met aandacht voor levensloopbestendig

Met Molenhoek-Zuid wordt een breed woningaanbod gerealiseerd in diverse prijsklassen en voor zowel starters, doorstromers als senioren. Maarten Geerts, projectontwikkelaar bij Van de Klok, is tevreden met dit gevarieerde aanbod en geeft aan: “Naast het brede woningaanbod - met voor iedere woonwens een passende woning - heeft ook groen een belangrijke plek in de plannen. Dit is zichtbaar door de groenstructuur die door de gehele wijk is verweven. De 3D-impressie vanuit de lucht laat dit goed zien. Binnen het woningbouwprogramma is circa 20% sociale huur, 30% middenhuur met koop onder de NHG-grens en 50% vrije sector.”

Vanwege de grote vraag naar levensloopbestendig wonen komt er een breed aanbod seniorenwoningen, deels in een hofjesstructuur. Aan de oevers van de Maas komen 3 appartementsgebouwen van 4 tot 6 woonlagen, met appartementen die uitkijken over het water.

Anterieure overeenkomst

Op woensdag 19 april – een dag voor de vaststelling van het bestemmingsplan – werd de anterieure exploitatieovereenkomst getekend tussen de gemeente Mook en Middelaar en VOF Molenhoek Zuid, dit betreft een samenwerking van Van de Klok, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verdere ontwikkeling van Molenhoek-Zuid.

De planning

Naar verwachting is het bestemmingsplan van Molenhoek-Zuid in juni/juli 2023 onherroepelijk. Daarna starten de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de locatie en start de ontwerpfase voor het eerste deel. In de tussentijd zal er meer zicht komen op de start verkoop/verhuur van de eerste woningen. Via www.molenhoek-zuid.nl worden updates gedeeld en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal