Bouwen, borgen, wijzigen: Woningborg!

Recht-door-Dwayne behandelt juridische zaken uit de dagelijkse praktijk en geeft tips die wellicht nog eens van pas komen.

Wie? Woningborg. Wat doen die dan? Zekerheid bieden. Aan wie dan? Aan eigenaren van de nog te bouwen of te verbouwen woningen. Het is namelijk geen gegeven dat de woning door dezelfde aannemer wordt afgebouwd. Wat als de aannemer valt? Of met de noorderzon vertrekt? Dan zit je als aspirant-woningbezitter toch met de spreekwoordelijke gebakken peren. En als de woning dan toch wordt gebouwd, dan kan dat ook nog met de nodige gebreken gebeuren. Juist in die gevallen is er de garantie van Woningborg. Wat hebben we daar dan aan? Leg ik uit.

Het door Woningborg af te geven Woningborg-certificaat geeft de nodige garanties. Een dergelijk certificaat wordt dan ook niet zomaar afgegeven. De aannemer is reeds gescreend door Woningborg. De nog te bouwen woning wordt aangemeld bij Woningborg, zodat laatstgenoemde alle stukken kan controleren. Pas na akkoord door Woningborg, mogen de betreffende overeenkomsten en garantievoorwaarden van Woningborg worden gebruikt en wordt de boel in gang gezet. Want ook in deze overeenkomsten en garantievoorwaarden zit een flinke lap zekerheid. En Woningborg zou Woningborg niet zijn als ook zij met het verstrijken van tijd ook de eigen overeenkomsten en garantievoorwaarden onder de loep neemt, om deze vervolgens geheel vernieuwd en op de juiste manier te borgen. Vat je hem? Borgen. Juist!

En dat borgen, dat doen ze goed. Voor het laatst zijn er door Woningborg in het begin van 2016 wijzigingen doorgevoerd. Precies vier jaar later worden er weer wijzigingen doorgevoerd. Een niveau van doorpakken waar ze in politiek Den Haag nog wat van kunnen leren. Nog los daarvan, zegt dit niveau van doorpakken ook wat over de mate van professionaliteit van Woningborg. Woningborg erkent hun rol in de maatschappij en handelt hiernaar. Chapeau! Maar wat zijn nou die wijzigingen? Komen ze.

Veel wijzigingen zien toe op tekstuele aanpassingen. Een enkele ziet toe op een actueel fenomeen. Bijvoorbeeld het fenomeen stikstof. Bij de lezer waar nu geen lampje begint te branden, zou ik willen zeggen: wakker worden, achter die steen vandaan komen en toch maar eens de krant gaan lezen (en deze keer niet alleen de koptekst, maar ook de inhoud van het artikel). Het is namelijk nogal wat, dat stikstofverhaal. Mede om die reden heeft Woningborg in de overeenkomsten een extra opschortende voorwaarde opgenomen; dat, indien er geen vergunning onder de Wet Natuurbescherming wordt afgegeven, het hele contractuele feestje tussen partijen niet door hoeft te gaan. En de partij die de betreffende vergunning nodig heeft, zal de slingers al hebben weggehaald, voordat de andere partij op het feestje is gearriveerd. Zuur voor partijen, maar zeer waarschijnlijk heeft stikstof de taart gejat. Of de kraanvogels in het betreffende Natura 2000-gebied. Ik weet het niet. Hoe dan ook, Natura 2000-gebieden kunnen en mogen volgens de Nederlandse beleidsbepalers geen extra vervuiling meer opvangen. Een kleine afwijking ten nadele van het natuurgebied en de vergunning wordt niet afgegeven. Dan is er de wijziging aangaande het startmoment van de bouw. Dit was voorheen (lees: vóór 1 januari 2020) na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. Dit startmoment is nu naar voren gehaald. De teller begint nu al te lopen zodra er met de bouw is gestart (let hier dus op bij het vaststellen van de werkbare dagen). Waarom is Woningborg tot deze wijziging gekomen? Gemak. Het startmoment voor de bouw lag namelijk bij een appartementencomplex altijd al direct na start bouw. De laatste noemenswaardige wijziging ziet op de termijn waarbinnen er uiterlijk gestart moet zijn met de bouw. Omdat in de praktijk bleek dat de termijn van drie maanden om te starten met de bouw te kort was, is deze termijn nu verruimd naar zes maanden. Indien er dan toch niet binnen de vorenvermelde termijn wordt gestart met bouwen, dan kan de aannemer een boete ontvangen voor het niet-tijdig starten met de bouw. Deze boete is in de plaats gekomen van de mogelijkheid tot ontbinding. Let hier dus op!

Heel bouwend Nederland ziet zich dus geconfronteerd met wat wijzigingen. Let wel, Woningborg-wijzigingen. Wees hier dus bedacht op en neem ze mee in de interne bedrijfshuishouding. Zorgt weer voor wat arbeidsplezier. Of niet. Kies maar. Is ook niet aan mij. Wat je ook van de wijzigingen vindt, het jaar 2021 zorgt voor nog meer wijzigingen met het in werking treden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zie deze wijzigingen als een mooie generale repetitie voor de aanloop naar 2021. Ben je er al klaar voor? Ready, set, go….!


Dwayne Berendsen
Bedrijfsjurist bij KlokGroep

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal