Harold van Rooijen (Van de Klok) en Henri Schimmel (BPD) op de bouwplaats van Historische Tuin in Nijmegen.
Henri Schimmel, ontwikkelmanager bij BPD
Harold van Rooijen, algemeen directeur Van de Klok
Harold van Rooijen (Van de Klok) en Henri Schimmel (BPD) op de bouwplaats van Historische Tuin in Nijmegen.

BPD & Van de Klok: Veel meer dan alleen een zakelijke overeenkomst

5 oktober 2021

In Nijmegen ontwikkelen BPD en Van de Klok samen de Historische Tuin, een nieuwbouwproject met 130 woningen in de Waalsprong. Een mooie samenwerking, en zeker niet alleen omdat BPD de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland is. De geschiedenis van Van de Klok en BPD gaat al ruim 25 jaar terug en in een kwart eeuw ontstaat er een band die verder reikt dan een zakelijke overeenkomst. Wederzijds vertrouwen, begrip en respect, dat is de kracht achter de langdurige samenwerking. Henri Schimmel, ontwikkelmanager bij BPD, en Harold van Rooijen, algemeen directeur Van de Klok, blikken terug.

Toen Flipje van de Betuwe midden jaren 90 uit Tiel vertrok, kwamen BPD (toen nog Bouwfonds) en Van de Klok (toen nog Klok Druten) er binnen. Harold: “Wij hadden het gebied aangekocht, maar omdat wij te klein waren voor zo’n grote ontwikkeling hebben we de samenwerking gezocht.” Het werd voor Van de Klok een mooie leerschool op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling. “Het ging om de ontwikkeling van zo’n 500 woningen op de locatie van de voormalige fabriek, midden in de stad”, weet Harold nog. “Een mooie klus. Ook de samenwerking was fijn. Met respect voor elkaar. Zo is het nog steeds: we vinden altijd de meerwaarde in elkaar.”

Elkaar aanvullen

Henri maakte in 2001 kennis met Van de Klok. Als ontwikkelmanager is hij verantwoordelijk voor ontwikkelingen in Midden-Gelderland, waaronder regio Arnhem-Nijmegen. Zodoende werkt Henri al 20 jaar samen met Van de Klok. Hij vertelt: “Wij richten ons vooral op gebiedsontwikkeling, minder op de uitwerking en bouw van de woningen. Samenwerkingspartners kiezen wij op enkele criteria. Zo moeten we bij de taakverdeling elkaar kunnen aanvullen in het gehele ontwikkelproces. Daarnaast zoeken we solide partijen die breed in een ruimtelijke opgave kunnen acteren, regionaal de spelers kennen en in kunnen spelen op maatschappelijke thema’s als betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat is allebei met Van de Klok bij uitstek het geval.”

Maatschappelijke opgaves

Dat BPD verder kijkt dan het hier en nu, spreekt Harold aan: “Dat zit in onze relatie, en ook in de manier waarop BPD de locatie aanvliegt. Het is geen passant die alleen gaat voor maximale profit uit een locatie, BPD zet zich breder en maatschappelijk verantwoord in.” BPD ontwikkelt, net zoals Van de Klok, projecten waarin zowel sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen gerealiseerd worden. Het zogeheten BPD Woningfonds biedt daarbij mogelijkheden om woningen in eigen beheer te verhuren aan de groep die op dit moment tussen de wal van sociale huurwoningen en het schip van duurdere huur- of koopwoningen vallen. Henri: “Het is niet meteen een toverstaf waarmee je dat probleem in één keer oplost, maar voor ons - als onderdeel van de Rabobank - is het wel een manier om hier fors aan bij te dragen. Zo blijven we als eigenaar van nieuwbouw ook langer betrokken in het gebied. Daarmee hebben we te maken met waardeontwikkeling aan de achterkant die we bij de investeringsbeslissing aan de voorkant kunnen meewegen.”

Gelijkwaardigheid

Ondanks het verschil in schaalgrootte, is de manier waarop beide organisaties met elkaar omgaan gebaseerd op gelijkwaardigheid. “We zoeken de gulden middenweg in rolverdeling”, vat Harold samen. Dat is een mooi gegeven, Van de Klok is immers ook een ontwikkelende partij. In samenwerkingsprojecten staat Van de Klok soms bijvoorbeeld ontwikkelcapaciteit af aan BPD, die daar dan weer bouwvolume voor terug geeft, afhankelijk van de aard en omvang van de opgave. Omdat BPD een forse groei doormaakt, is het in sommige gevallen ook prettig als Van de Klok een deel van de ontwikkeling overneemt. Harold vervolgt: “Daarnaast heeft BPD zich als ambassadeur ingezet voor de ontwikkeling van ons woonbelevingscentrum LIV, waardoor LIV een basisvolume kreeg en het ook levensvatbaar is geworden.” Henri waardeert de manier waarop Van de Klok efficiënt omgaat met de klantreis: “Dat we met de klant een professioneel ingerichte reis doorlopen, dat ondersteunen wij. Met alle projecten die we hierop aangedragen hebben, hebben we dat laten zien.

De klantreis-gedachte van LIV sluit ook aan bij de eigen digitale klantreis van BPD. 

Regionaal betrokken

Een ander voordeel is dat Van de Klok sterk in haar regio staat. Harold: “Onze ogen en oren kunnen we in die regio gebruiken om de samenwerking te versterken.” Daar horen ook kansen op het gebied van acquisitie bij en die kansen benutten ook de andere ‘merken’ van KlokGroep samen met BPD. Henri: “KlokGroep als betrokken familiebedrijf kan daarin veel voor ons betekenen. In de regio’s waar Van de Klok, Novaform Vastgoedontwikkelaars en Heilijgers acteren, wordt hun vaak iets gegund en dat helpt in de acquisitie.” De partijen kijken altijd kritisch naar wat de meerwaarde is van samen een ontwikkeling starten. Henri: “Als we vanuit een gezamenlijk acquisitietraject besluiten er samen in te stappen, denken we na over hoe we de maatschappelijke opgave in kunnen vullen en welke samenwerkingsvorm en taakverdeling daarbij past. Onderdeel hiervan zijn de financiering en risico’s. Met KlokGroep kunnen we afspreken om in een groots en langjarig project er fiftyfifty in te stappen. Dat is een groot voordeel van onze samenwerking.”

Naast het zakelijke aspect, is ook het persoonlijke aspect van belang voor het succes van de samenwerking. Henri: “Ondanks dat we allebei een grote organisatie hebben, weten we elkaar altijd snel te vinden. Als opschaling of bijsturing nodig is, zijn de lijnen heel kort.” Harold vermeldt daarbij ook de continuïteit in de personeelsbezetting als voordeel:

Van sommige mensen heb ik het telefoonnummer al vijftien jaar in mijn telefoon staan.

Ontwikkelingen om trots op te zijn

Op welke gezamenlijke ontwikkelingen de heren nu het meest trots zijn? Voor Henri is dat Koningsdaal in Waalfront: “De zorgvuldigheid waarmee het stedenbouwkundig en vooral architectonisch is vormgegeven is heel mooi. Gezien de ligging in de stad en het enthousiasme van de bewoners, heerst er magie rond het project. Dat geldt eigenlijk ook voor Havenkade. Dat is nog niet gereed, maar de Artist Impressions spreken wel al zeer tot de verbeelding.” Harold sluit zich daarbij aan en stipt ook de ontwikkeling op het voormalige Akzo-Enkaterrein in Arnhem aan. “Dat is een project van volume dat ook tot de verbeelding gaat spreken. Vanuit het proces ben ik daar erg over te spreken. Wij vullen elkaar daarin prima aan.” Behalve met Van de Klok heeft BPD ook projecten lopen waarbij er een samenwerking is met de zussen Novaform en Heilijgers. In Amersfoort hebben BPD en Heilijgers het project De Lichtpen in Amersfoort in voorbereiding. In de Westlandse Zoom werken Novaform Vastgoedontwikkelaars West en Van Mierlo Planontwikkeling aan de ontwikkeling van het project Boomgaerde, een gebiedsontwikkeling van OWBZ (een samenwerking tussen Gemeente Westland en BPD). Zo liepen en lopen er door het land nog veel meer noemenswaardige ontwikkelingen, zoals er ook in de toekomst nog verschillende ontwikkelingen zullen volgen. Vooral nu het steeds relevanter wordt om de samenwerking te zoeken om in te spelen op het kwantitatieve en kwalitatieve woningentekort in Nederland.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal