Hoe is de input uit de inspiratiesessie verwerkt?
Stedenbouwkundige schets 1 uit het Masterplan
Stedenbouwkundige schets 2
Stedenbouwkundige schets 3

Burgerparticipatie bij De Vijverhof in Berg en Dal; samenwerken met lef!

29 juli 2021

In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die halverwege 2022 in werking treedt, is het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de ontwikkelplannen. Want burgerparticipatie, zoals het betrekken van een omgeving wordt genoemd, is een onderdeel uit de nieuwe Omgevingswet. Maar hoe zorg je er nu voor dat je de omgeving (op tijd) hebt laten meedenken bij het ontwerp? En vervolgens ook laat zien waar je hun input (waar dit mogelijk is) hebt verwerkt in de daaropvolgende schets? Best een ingewikkeld proces waarbij we met vallen en opstaan steeds wijzer worden.

Burgerparticipatie is voor de meeste ontwikkelaars en gemeentes een nieuw vakgebied waarbij er ‘as we speak’ veel wordt gepionierd en geleerd. Zo ook bij de herontwikkeling van de Vijverhof in Berg en Dal.

Hoe hebben we burgerparticipatie aangepakt?

Het in 2017 geschreven Masterplan, dat in samenwerking met de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en Vermeer Vastgoed tot stand kwam, vormde de basis voor de eerste contouren van de nieuwe stedenbouwkundige schets. Met deze eerste beelden zijn we via online inspiratiesessies in december 2020 met zo’n 65 omwonenden aan de slag gegaan, waarbij we hen gevraagd hebben naar de kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling. Uiteindelijk is met de opgehaalde informatie de stedenbouwkundige schets verder aangescherpt. Als laatste stap naar een definitief stedenbouwkundig plan organiseerde Van de Klok afgelopen juni een participatieweek (zowel op locatie als online). Daar werd uitgelegd hoe de opgehaalde informatie uit de inspiratiesessies was verwerkt in de laatste schets en waar nogmaals werd gevraagd naar wat de omgeving en potentiële kopers belangrijk vonden bij het ontwerp.

Uiteindelijk hebben 260 mensen hun mening gegeven. De belangrijkste conclusies waren

Ontmoeten:
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zowel bewoners als mensen uit de omgeving en het dorp. Allerlei vormen zijn denkbaar: horeca, veranda’s aan de groene vingers, een buurtwinkel, gemeenschappelijke moestuinen, sociale activiteiten, de vijver of een speeltuin.

Duurzaamheid:
De omgeving vindt duurzaamheid belangrijk en wil weten hoe er wordt omgegaan met dit thema bij het ontwerp. Bij de inrichting van de buitenruimte, het ontwerp van de woningen en de oplossingen voor parkeren. Welke keuzes worden er gemaakt en wat dragen die bij aan biodiversiteit, energieneutraliteit en duurzame ontmoeting in de buurt?

Gevarieerd groen:
Behoud en versterking van het huidige groene karakter van de plek. Denk vanuit het groen in het ontwerp en geef ruimte aan de natuur. Belangrijk is geen eentonig landschap in de groene vingers te creëren, maar gevarieerde beplanting aan te brengen die de biodiversiteit verbetert.

Architectuur die past bij de omgeving:
Een uitstraling en materiaalkeuze die past bij de natuurlijke omgeving. Niet te wit, te eentonig en te blokkerig, maar denk bijvoorbeeld aan warme kleuren, veel lichtinval, uitnodigende uitstraling, verbinding met groen en natuurlijke materialen.

Parkeren uit het zicht:
Ruimte voor parkeren is belangrijk, maar het liefst uit het zicht. Bijvoorbeeld achter een heg. Als kans voor duurzaamheid benoemen mensen ruimte voor deelauto’s, elektrische auto’s en fiets parkeren.

Op basis van de bovenstaande uitkomsten wordt het stedenbouwkundigplan nu afgerond en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart in het vierde kwartaal van 2021.

Waardevolle informatie

‘Een goede voorbereiding is het halve werk.’ De weg naar de bestemmingsplanprocedure is vaak lang. Zonder het inzetten van omgevingsmanagement kan de bestemmingsplan- procedure ook worden gestart, maar was er mogelijk weinig tot geen draagvlak door de omgeving geweest. Met alle risico’s van dien. Doordat we met elkaar aan dit plan hebben gewerkt, durven we te stellen dat er een constructief ontwerp ligt waarbij rekening is gehouden met het inzicht en de wensen, behoeften en ideeën van de omgeving en potentiële kopers. Dat is waardevolle informatie en samenwerken met lef dat hopelijk leidt naar het succesvol en vlot doorlopen van de bestemmingsplanprocedure.

Meer info over de Vijverhof, Berg en Dal? Kijk op de website.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal