‘Co-maker in the spotlight’ Vianen

27 november 2019

Voor de rubriek ‘co-maker in the spotlight’ spraken we dit keer met Hans Bakker, accountmanager bij Vianen. Samen met Erik Plant, senior kostendeskundige van Van de Klok en Ralph Weideveld, projectcoördinator Van de Klok, vertelt hij enthousiast over het project De Havenkade in Nijmegen. Waarbij er in het voortraject voor het eerst op basis van een budgetovereenkomst wordt samengewerkt.

Continuïteit op de lange termijn voor iedereen

Het project De Havenkade maakt onderdeel uit van het deelplan Dijkkwartier wat weer onderdeel is van de gebiedsontwikkeling Waalfront in Nijmegen. In De Havenkade worden 323 appartementen gebouwd door Trebbe en Van de Klok. Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase. “In juli 2018 zijn de eerste contacten gelegd over dit project en in september van dat jaar zijn er al de eerste grove financiële ramingen gemaakt,” vertelt Hans Bakker. “En vanaf dat moment is er eigenlijk constant contact geweest. Ook met de andere co-makers in dit project. Heel leerzaam. En door samen met de architect in een vroeg stadium al met de juiste detailleringen te werken, kun je snel van een grove- naar een fijne kostenraming.” Erik Plant vult aan: “En hierdoor kunnen we vooraf al zoveel mogelijk risico’s uitsluiten, omdat we het proces aan de voorkant optimaliseren. We kunnen beter financieel sturen en dat zorgt weer voor continuïteit op de lange termijn. Van onszelf, maar ook van onze co-makers natuurlijk.” De verwachting is dat in kwartaal één van 2020 het definitieve ontwerp van De Havenkade gereed is. Dan wordt ook voor het eerst een budgetovereenkomst getekend.

Samen vooraf financiële kaders bepalen

De budgetovereenkomst maakt De Havenkade uniek. Geen traditionele projectopdracht meer, maar vooraf samen de wederzijdse verplichting aangaan om binnen de afgesproken financiële kaders te blijven. Erik gaat verder: “Dan is het bijvoorbeeld wel belangrijk dat je in het voorstadium dus transparant bent over bijvoorbeeld de kostprijzen. En dat is Vianen. Het is een goed bedrijf waar veel kennis en kunde zit.” Ralph Weideveld beaamt dit gevoel. “Er zat bijvoorbeeld een onjuistheid in het door ons gemaakte overzicht van de materialen. En dat kregen we ook weer terug met de juiste hoeveelheid. Dat geeft toch wel aan hoe ze in de wedstrijd zitten. Ook zelf nadenken en doen is heel belangrijk.” Hans vult aan: “Bij Vianen stoppen we altijd veel tijd in de voorkant van een project. Daar zit intern ook veel kennis en passie. We hebben bijvoorbeeld een database met modulaire details, zodat we gericht kunnen zoeken en al in vroeg stadium kennis kunnen delen. En door aan de voorkant zoveel mogelijk project-overstijgend mee te denken, kunnen we straks vanuit BIM ook weer onze productie goed aansturen. De benodigde capaciteit voor het project De Havenkade is nu al gereserveerd in de planning, zodat we straks ook de mogelijkheid hebben om te kunnen leveren.” Door in een vroeg stadium met elkaar aan tafel te zitten, wordt ook alles zoveel mogelijk prefab op de bouw geleverd. De beoogde start bouw voor het project De Havenkade staat gepland voor de tweede helft van 2020, de beoogde oplevering begin 2023.

Samenwerken = verantwoordelijkheid nemen

Vianen gaat voor De Havenkade de prefab houten gevelelementen, houten binnen- en buitenkozijnen met deuren en houten stelkozijnen leveren. Daarnaast faciliteren ze de inbouw van de aluminium kozijnen. De inbouw van de kunststof kozijnen doet Vianen in eigen beheer. Hiervoor wordt er nu al samengewerkt met co-makers Alkondor Hengelo en Kumij Kozijnen. Hans gaat verder: “We zijn door Erik vanaf het begin samengebracht en dat is fijn werken. Je leert elkaar persoonlijk beter kennen en vertrouwen. En je doet beide ook weer nieuwe kennis op over hoe de ander bijvoorbeeld zaken aanvliegt. Dit kun je ook weer inzetten op andere projecten. En daarnaast speel je elkaar de bal toe en neem je elkaar mee naar een ander werk. Een mooie win-win situatie die dan ontstaat.” Ook met de andere partijen wordt een samenwerking aangegaan op basis van de budgetovereenkomst. Want uiteindelijk wordt de financiële verantwoordelijkheid voor het realiseren van De Havenkade in Nijmegen samen gedragen!

Bij Van de Klok zijn we enthousiast over het werken met de budgetovereenkomst. Heb je als co-maker zelf nog ideeën om het samenwerken op basis van de budgetovereenkomst te verbeteren? Deze kun je uiteraard tijdens het jaargesprek bespreken met je accountmanager, maar kun je ook al eerder doorgeven aan Thijs Pleijhuis, manager Co-makership, op 088 - 024 92 33 of via t.pleijhuis@klokgroep.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal