Co-makerbijeenkomst installateurs bij Van de Klok

12 oktober 2020

Woensdagmiddag 16 september vond onder leiding van Twan Dekkers (BIM-manager) en Floortje van Sambeek (Omgevingsmanager) de co-makerbijeenkomst voor de installateurs plaats. Doel van de middag was het met elkaar verbeteren van het werkproces van de grote, binnenstedelijke projecten.

Opening

Fons van de Klok (commercieel directeur Van de Klok) deed het openingswoord: “Ons werk beslaat in grove lijn drie gebieden: voorkant, ontwerpen & uitvoering en nazorg. In de fase van ontwerpen en uitvoering zijn nog wat slagen te maken. We zijn trots op jullie, onze co-makers. Wat betreft BIM en in het ontwerp kunnen we veel meer van elkaar leren. Ik hoop dat deze middag de aanzet is om opener te zijn, dat we elkaar meer gaan opzoeken en nog efficiënter gaan samenwerken.” Na een voorstelronde van de deelnemers nam Floortje het programma van de middag door, met twee onderdelen: ervaringen en verwachtingen uitwisselen en discussie over een aantal stellingen.


Lego eendje

Om het brein even creatief wakker te schudden moest iedereen in 1 minuut met 6 legoblokjes een eendje maken. Opvallend was dat alle eendjes er anders uitzagen. Floortje: “Een duidelijk voorbeeld dat in de communicatie iedereen dezelfde vraag op zijn eigen manier interpreteert. Er is geen goed of fout, maar iets dergelijks gebeurt bijvoorbeeld in de ontwerpfase, waarin iedereen zijn eigen ideeën en gedachtes inbrengt.”


Ervaringen en verwachtingen

Vervolgens gingen deelnemers aan de slag met de eerste werkvorm “Durf te vragen”. Hierin gaven ze antwoorden op de vragen wat er niet én juist wel goed gaat in projecten. Door de co-makers gedeelde ervaringen zijn dat de communicatie rondom meerwerk en de werkvoorbereiding niet altijd geheel duidelijk zijn en alle partijen (nog) meer met elkaar mogen optrekken. Vanuit Van de Klok werd de wens uitgesproken dat de co-makers ook hun eigen ideeën inbrengen. Positief vinden de co-makers onder meer het goede BIM-management, de korte lijnen en de prettige samenwerking.

Een duidelijk voorbeeld dat in de communicatie iedereen dezelfde vraag op zijn eigen manier interpreteert.


Discussie

Na een korte pauze met versterking van de inwendige mens, werd het tweede gedeelte van de bijeenkomst ingeleid met een filmpje, als metafoor voor de werkomgeving van Van de Klok samen met zijn co-makers. In groepjes met deelnemers die elkaar juist niet kenden, gingen ze vervolgens in discussie over een aantal stellingen op flipovers, die - coronaproof - uit elkaar aan de muren hingen. Onder de stelling kon men zijn mening kwijt. Na een snelle inventarisatie hiervan bleek ook vanuit de co-makers gezamenlijk onder andere de wens voor een nog intensievere samenwerking, meer kennis en ervaring van elkaars werkproces hebben, het maken van eenduidige afspraken, (eerder) betrokken te worden in de ontwerpfase, correcte modellen binnen BIM en de voorkeur voor het werken met vaste teams. En het gezamenlijke doel: tevreden opdrachtgevers.


Afronding

In de nabespreking bleek iedereen het als prettig te hebben ervaren om op deze manier ervaringen uit te wisselen. Verrassend vonden de installateurs dat veel zaken elkaar overlappen. Fons bedankte alle aanwezigen voor hun bijdragen en sprak nogmaals de wens uit dat op deze zinvolle bijeenkomst een concrete follow-up zal komen: “Niet te veel woorden, maar daden.”

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal