Robin van Galen (foto linksboven) Alle co-makers (foto linksonder en midden)
Er komt weer een nieuwe editie van de co-makerdagen aan; hetzelfde principe in een nieuw, gesegmenteerd jasje!

Co-makerdagen Van de Klok: slim samenwerken als basis voor succes

29 november 2016

In onze branche is teamverband tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en co-maker steeds belangrijker. Van de Klok gelooft in deze samenwerkingsvorm en is daarom op 10 en 24 november jl. in het Goffert stadion in Nijmegen het gesprek aangegaan met haar co-makers.

Gastpresentatie van Woningcorporatie Oosterpoort
De middagen werden geopend met een gastpresentatie van Woningcorporatie Oosterpoort, dat het gezelschap meenam in de vooruitstrevende ketensamenwerking die zij in 2012 hebben opgezet*. Na de presentatie van Woningcorporatie Oosterpoort, nam waterpolocoach Robin van Galen het woord. Als coach van de dameswaterpoloploeg, won hij goud op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Vanuit deze hoedanigheid weet hij als geen hoe een team het beste kan presteren. In zijn presentatie stond teamverband in de sport centraal en liet hij zien dat er ongelooflijk veel overeenkomsten zijn tussen samenwerken in de sport en samenwerken in de bouwkolom.

Werkgroepsessies: samen discussiëren over Slim Samenwerken
Na het plenaire gedeelte is het gezelschap in werkgroepen aan de slag gegaan met het optimaliseren van onze huidige samenwerking. Aan de hand van een ‘PraatPlaat’ met 7 deelvragen werd gediscussieerd over een ‘slimme manier van samenwerken’, waarbij onder andere innovatie, BIM, kennisdeling, Lean en transparantie onderwerp van gesprek waren.

Na een gezamenlijk evaluatie van de werkgroepsessies werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nagepraat over deze succesvolle dag vol teamverband, transparantie en samenwerking. Wij kijken ernaar uit om, uiteraard samen met onze co-makers, deze intensieve samenwerkingsvorm gestalte te geven bij toekomstige projecten.

* Op 10 november werd de presentatie gegeven door Eugène Janssen (bestuurder woningcorporatie Oosterpoort) en op 24 november door Henny Pries (regisseur ketensamenwerking Oosterpoort).

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal