Maarten de Wolff en Eric-jan de Rooij op het terrein voor De Vasim
De Vasim - Foto: Tim Klaassen
Maarten de Wolff en Eric-jan de Rooij voor het terrein voor De Vasim
NYMA-terrein - Foto Nuvastgoed
De Vasim en het NYMA- terrein tussen de Waal en stadsbrug De Oversteek - Foto Nuvastgoed

De Vasim in Nijmegen wordt ‘the place to be’

16 december 2020

De gemeente Nijmegen heeft een overeenkomst gesloten met Lingotto en Van de Klok voor de herontwikkeling van het iconische gebouw De Vasim in Nijmegen. Lingotto en Van de Klok worden ieder voor de helft eigenaar van De Vasim en brengen voor de helft risicokapitaal in. Daarmee spreken ze direct het commitment uit om in ieder geval voor 10 jaar betrokken te blijven bij de ontwikkeling van NYMA tot een bruisende plek waar creatieve ondernemers samenwerken en iedereen welkom is voor vermaak.

De gemeente kocht het terrein NYMA, bekend van de voormalige Kunstzijdespinnerij NYMA, al jaren geleden in het kader van de realisatie van de Oversteek, de nieuwe brug over de Waal. Verschillende bestemmingen kwamen vervolgens voorbij voor het ongeveer 9 hectare grote terrein, ook sloop en wederopbouw. Het pad dat de gemeente nu bewandelt, is een paar jaar geleden aangelegd. De herontwikkeling van het gebouw De Vasim is een eerste grote stap op dat pad.

Ingrediënten voor een groter plan

In 2018 startte Maarten de Wolff in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen als kwartiermaker om de ontwikkelingen aan te jagen, in goede banen te leiden en zoveel mogelijk de oude gebouwen op NYMA te behouden als industrieel erfgoed. Maarten: “Vanuit de Stichting Cultuurspinnerij zitten er in De Vasim al aardig wat kunstenaars, theatermakers en festivalproducenten. Het bloed dat er in de toekomst doorheen moet stromen ligt er dus al en dat maakt de herontwikkeling niet meteen makkelijker, maar wel leuker en kansrijker.” Al een tijd is de gemeente daarom in gesprek met ondernemers op NYMA, en ook met ondernemers die nu gevestigd zijn op het Honigcomplex, het tijdelijke bedrijfsverzamelgebouw met culturele en ambachtelijke bedrijfjes dat eind 2021 gesloopt wordt. “De prachtige ingrediënten van die verschillende locaties willen we behouden en doorvertalen naar een veel groter plan op NYMA”, aldus Maarten.

Een gezond en leuk huwelijk

Om het team van ondernemers te versterken met een professionele ontwikkelaar, startte de gemeente onder aanvoering van Maarten een tender. Maarten: “Belangrijke sleutelwoorden waren: conceptueel, creatief, ervaring met oude gebouwen en herbestemmingsgebieden, lokale betrokkenheid.” Lingotto uit Amsterdam en Van de Klok kwamen er uiteindelijk uit naar voren. Eric-Jan de Rooij, partner bij Lingotto: “De gemeente heeft ons dus min of meer aan elkaar uitgehuwelijkt. In dit geval is het een heel gezond en leuk huwelijk. Er is een goede klik, het werkt goed en we verstaan elkaar goed.

We hechten allebei waarde aan persoonlijke betrokkenheid, passie en korte lijnen.

We houden van opgaves die niet standaard zijn en zijn wendbaar en flexibel. Lingotto is goed in het conceptuele en heeft ervaring met dit soort plekken. Van de Klok is goed in de realisatie én lokaal heel goed ingevoerd.” Als ‘postillon d’amour’ voor dit huwelijk is Maarten blij dat het zo uitpakt: “We zien nu al dat dit het verschil maakt in een complexe gebiedsontwikkeling als deze.”

Ruimte voor experimenten

Wat bijzonder is aan de opgave, is de mix van particulier initiatief, de ondernemers die zelf met huisvesting aan de slag gaan in het gebied en een projectmatige aanpak. “Dat ben ik niet eerder op deze schaal tegengekomen”, zegt Eric-Jan. “Lingotto en Van de Klok pakken samen een heel groot gebouw van 12.000 m² aan, dat vraagt om forse investeringen. Tegelijk de huren acceptabel en betaalbaar houden, dat is de kunst. En daarbij ook tegemoet komen aan ondernemers die al 18 jaar op hun eigen manier in het gebied zitten.”We gaan daarom gefaseerd, organisch ontwikkelen, met ruimte voor experimenten. Eric-Jan: “We willen het gebouw weer duurzaam goed maken voor de komende twintig tot dertig jaar. En het opentrekken, zodat het een plek wordt voor iedereen. Met elkaar versterkende functies op het gebied van sport, cultuur, kunst, evenementen en horeca.” Die ontwikkeling is er niet alleen op papier, die is al in gang gezet: in de buitenruimte worden nu al allerlei interventies gepleegd. Er is bijvoorbeeld pop-up horeca met evenementjes, waardoor Nijmegenaren de aantrekkelijkheid van de locatie beginnen te ontdekken.

Lange tijd betrokken

Na de zomer van 2020, toen de overeenkomsten getekend waren, zijn Lingotto en Van de Klok verder gegaan met de planontwikkeling van De Vasim, samen met de gemeente en de ondernemers die er een plek willen behouden of zich er willen vestigen. De bedoeling is om op 1 april 2021 te starten met de verbouw. De totale verbouwing zal zeker anderhalf jaar in beslag nemen, maar de eerste delen zullen eind 2021 klaar zijn, zodat zittende ondernemers kunnen doorschuiven en ondernemers uit het Honigcomplex hun intrek kunnen nemen in De Vasim. Maarten: “Er ontstaat een ontzettend belangrijke plek waar honderden mensen kunnen werken en duizenden mensen kunnen genieten van wat er allemaal landt.” Lingotto en Van de Klok gaan daarbij voor de langetermijnvisie en blijven ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van het hele terrein NYMA. “We ontwikkelen niet om daarna meteen weer te vertrekken”, verklaart Maarten, “Alle initiatiefnemers blijven lange tijd als eigenaar betrokken in het gebied, zodat er echt een plek komt waar lange-termijnrelaties geborgd zijn.”

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal