Van links naar rechts co-makers Herman Blöte, Arthur Peppinck (Alferink Installatietechniek), Peter Bras en Michel van Aarssen (Bras Elektrotechniek)

De allerbeste E-en-W-oplossing vraagt om vertrouwen

5 juni 2018

Wat gebeurt er als je in het voortraject de regie loslaat en E-en-W-installateurs laat meedenken over dé beste oplossing voor drie woontorens in Tiel? Met alleen een paar randvoorwaarden waar de invulling aan dient te voldoen? En of ze dat idee dan willen delen met hun collega-concurrenten? Om uiteindelijk samen tot de beste oplossing te komen? Bij het nieuwbouwproject Tiel Echtelsedijk experimenteert Van de Klok samen met een aantal co-makers met deze aanpak. En dat levert iedereen vooralsnog geen windeieren op!

Collega-concurrenten en enkele randvoorwaarden

Aan tafel zitten Arthur Peppinck en Herman Blöte van Alferink Installatietechniek, Peter Bras en Michel van Aarssen van Bras Elektrotechniek en Erik Plant en Peter Hanssen van Van de Klok. Samen blikken zij terug op de startfase van het project, waarin aan verschillende installateurs werd gevraagd om samen tot een E-en-W-oplossing te komen. Zelfs nog voor het schetsontwerp van de drie woontorens. Arthur Peppinck vertelt: “Dat bleek in het begin best lastig. We werden tegelijk met collega-concurrenten uitgenodigd voor een bijeenkomst en je merkt dat iedereen dan echt even moet wennen. Sommige partijen waren terughoudend om kennis en kunde te delen. Daarnaast waren de randvoorwaarden die werden gesteld aan de E-en-W-oplossing ook nog eens heel breed. Iets wat we tot dusver nog niet gewend waren.”

Je beste E-en-W-oplossing durven delen

De enige kaders waaraan de oplossing moest voldoen waren warmte en koeling, (warm) water, gasloos, stroom, wet & regelgeving, Woningborg en BENG. De rest werd vrijgelaten, zodat iedereen zijn invulling kon geven in wat zij zagen als de beste oplossing. Peter Bras vult aan: “Een adviseur van ABT-Ingenieursbureau fungeerde tijdens de daaropvolgende bijeenkomsten als een ‘scheidsrechter’ die de gestelde randvoorwaarden bewaakte. Uiteindelijk ontstond de wens tussen de verschillende partijen om twee installatiebedrijven als voortrekkers aan te stellen die het project ook daadwerkelijk gingen uitvoeren.” Peter Hanssen vult aan: “Die keuze viel uiteindelijk op Alferink Installatietechniek en Bras Electrotechniek. Geen keuze die werd gemaakt door Van de Klok, maar door de partijen zelf, onder leiding van een adviseur van ABT-Ingenieursbureau. Doorslaggevend in de keuze waren de aangedragen E-en-W- oplossing én de open houding van deze partijen. De prijs is bij de keuze nooit een issue geweest, want deze was in deze fase immers nog helemaal niet bekend.”

Vertrouwen in elkaar

Uiteindelijk blijkt dat vertrouwen in elkaar de sleutel tot succes is. “En dat heeft tijd nodig”, vertelt Erik Plant verder. “Tijdens de eerste bijeenkomst werden al wat ideeën gedeeld en vanaf de tweede sessie zie je mensen al wat meer ontspannen aan tafel zitten. Je merkt dat er een stijgende lijn zit in het durven delen van kennis, openstaan voor elkaars ideeën en het geven en krijgen van vertrouwen.” Inmiddels is het vertrouwen zo sterk dat de partijen elkaar ook weten te vinden buiten het project Echtelsedijk Tiel. Herman Blöte vult aan: “Met Adams Adviesbureau, de constructeur in dit project, sparren we ook over andere projecten. En met bijvoorbeeld Van Aalst Electrotechniek, die aanwezig waren bij de eerste bijeenkomsten, is er ook overleg over andere projecten.”

Leren en gebruik maken van elkaars kennis

Dat deze aanpak succesvol is, kan Michel van Aarssen alleen maar beamen: “Omdat je aan de voorkant van een project al meedenkt, bespaar je aan de achterkant van een project heel veel tijd. Je denkt mee over een stukje engineering die de uitvoering alleen maar ten goede komt. En daarnaast leer je natuurlijk ook van elkaars kennis en kunde en die kun je dan weer kwijt in andere projecten. Een win-win situatie eigenlijk.”

Op de vraag welke voorkeur iedereen heeft in de aanpak (traditioneel of deze nieuwe) antwoordt iedereen dat het meedenken vanaf het voortraject zeer goed is bevallen. Het bouwteam kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar de rest van de samenwerking en de bouw die start in 2019.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal