Ton van de Klok

"De maatschappij verandert, wij dus ook"

2 december 2016

Van de Klok heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Drie pijlers staan centraal, gebaseerd op het bekende people, planet, profit. “We willen graag een prettig bedrijf zijn. Maar: we zijn géén sociale instelling”, aldus algemeen directeur Ton van de Klok.

”Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid. People, Planet, Profit. Het zijn allemaal mooie woorden, maar uiteindelijk draait het om de praktijk. Welke acties onderneemt de directie? Hoe handelen medewerkers? Hoe ervaren klanten en stakeholders de dienstverlening van het bedrijf? Dáár zit de crux.” Van de Klok-directeur Ton van de Klok is eerder een aanpakker dan een man van fi osofische bespiegelingen. Dat betekent echter niet dat hij minder waarde hecht aan het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Integendeel: “Onze mensen werken hier vaak heel lang. Sommigen zelfs al hun hele werkende leven. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid dat die mensen op een aangename manier hun pensioen hier kunnen halen. Maar: het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook de medewerkers zelf spelen hier een grote rol in.”

Evenwicht
Sinds een jaar of vijf profi leert Van de Klok zich meer en meer als organisatie die werk maakt van mvo. Mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering & klantwaarde: het zijn de people, planet en profit van de bouwer-ontwikkelaar. “Van de Klok is geen overheidsinstantie. Dus is profit net zo belangrijk als people en planet. De drie thema’s zijn in ons bedrijf overal aanwezig.” De aandacht voor mvo is een typisch hedendaags verschijnsel. “Vroeger hoorde je geen bedrijf hierover. Maar tijden zijn veranderd. En wij gaan daarin mee. We willen daar ook in mee. En dus hebben we deze drie pijlers aangewezen en beleid ontwikkeld”, zegt Van de Klok. “Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De begrippen moeten als het ware in het DNA van onze mensen terechtkomen. Dat is een langdurig proces. We zitten op ongeveer 60-70 procent; het gaat de goede kant op.”

Menselijk kapitaal
Welke acties onderneemt Van de Klok op mvo-gebied? “Als we beginnen met de mensen, ligt de focus op vitaliteit. Waarom? Simpel: het is niet vanzelfsprekend dat iedereen in goede gezondheid de eindstreep van 67 jaar haalt,” legt Van de Klok uit. “En dus begeleiden we onze mensen actief naar hun pensioen; ofwel in hun eigen baan, met bijvoorbeeld aangepaste gezondheidsprogramma’s, ofwel in een andere functie die fysiek minder belastend is, op kantoor bijvoorbeeld. Ander speerpunt is het Meister und Gesell-programma, dat we hebben opgezet samen met Standvast Wonen, Woningcorporatie Portaal en Stichting Dagloon Nijmegen. We nemen daklozen op proef in dienst en laten ze door een ervaren medewerker begeleiden.”

Laatste voorbeeld dat Van de Klok noemt: de KlokSchool. “We hebben zóveel kennisdragers in het bedrijf, mensen met waardevolle expertise. Hoe kunnen we die kennis verspreiden? Via onze eigen school bijvoorbeeld. In kleine groepjes organiseren we workshops. Hapje en drankje erbij. Dat is nuttig én aangenaam tegelijk. Mensen vormen het belangrijkste deel van ons kapitaal.

Energieverbruik
De tweede pijler van Van de Klok is gericht op onze leefomgeving en daarmee op de toekomst van onze planeet. “De bouwsector heeft over het algemeen een vrij hoge CO2-uitstoot, zeker als je de uitstoot van opgeleverde woningen meeneemt”, legt Van de Klok uit. “Slechte zaak natuurlijk, maar het geeft ons ook de mogelijkheid om echt het verschil te maken. Van de Klok gaat er heel bewust mee om. Neem het werken met duurzame materialen. En de focus op isolatie, zowel bij de renovatie van bestaand vastgoed als bij de bouw van nieuwe woningen. Of neem het terugdringen van het energieverbruik op de bouwplaats. Dat is al enkele jaren een hot item bij ons. Net als het scheiden van afval. Dit zijn projecten van de lange adem. Het moet - stap voor stap - in de hoofden van onze mensen en in die van de
co-makers gaan zitten.” Ook hier geldt dat er naast oprechte maatschappelijke betrokkenheid een economisch motief meespeelt. Van de Klok: “Door te focussen op lean werken, door verspilling tegen te gaan en door te letten op het energieverbruik, realiseren we een flinke besparing. Het verschil qua energieverbruik tussen 2014 en 2015 bedraagt maar liefst 100.000 euro. Deze vergelijking is misschien een beetje kort door de bocht - zeker omdat we geen strenge winter hebben gehad en veel projecten op dat moment in de ruwbouwfase zaten - maar toch is het méér dan de moeite waard.”

Doelgroepen
Klantbenadering: het is pijler drie binnen het mvo-beleid van Van de Klok. De klant centraal stellen, is dat niet een open deur voor een bedrijf? “Vroeger was de bouw een gesloten bolwerk, erg op zichzelf gericht”, herinnert Van de Klok zich. “Nu zijn we veel meer bezig met doelgroepen. Wie is onze klant? Wat wil die? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?” Een klantgerichte benadering is ook een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar is Van de Klok heilig van overtuigd. “Klantgericht werken zit ‘m in je houding. Rekening houden met de wensen van samenwerkings-partners, kopers en bewoners. We willen jegens partners betrouwbaar zijn en transparant. En we willen de bewoners van onze woningen laten zien dat we met ze meedenken. Bijvoorbeeld doordat consumenten zelf de indeling van hun huis kunnen bepalen. Tot slot is klantgericht werken ook inspelen op actuele maatschappelijke issues, zoals de vergrijzing. We werken momenteel hard aan woonvormen waarbij mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ik denk dat dit een belangrijke taak van een moderne bouwer en ontwikkelaar is.”

Nieuw pand
Eind 2016 betrekt Van de Klok een gloednieuw hoofdkantoor, aan de voet van stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Ton van de Kloks ogen beginnen te glimmen als hij over het pand vertelt. “Alles wat ik
hiervoor vertelde, komt samen in dat gebouw. People zie je terug in de horeca die we willen laten uitvoeren door verstandelijk gehandicapten, zoals bij BliXem gebeurt. Dat wil ik persoonlijk echt heel graag. Planet komt terug in het BREEAM concept. Volgens dat concept bouwen we het pand zeer duurzaam en milieuvriendelijk. En met volop zonnepanelen. Het pand zal ook in het teken komen te staan van het nieuwe werken: papierloos, dat staat hoog op onze ambitielijst. Profit ten slotte willen we erin verweven via het LIV Inspiratieplein in de grote hal van het gebouw. Dat centrum moet onder meer ruimte bieden voor modelwoningen op ware grootte, 3d-animaties en nog veel meer. We willen dat centrum met partners inrichten, denk aan aanbieders van keukens en sanitair, interieurinrichters, makelaars,
hypotheekverstrekkers, maar eventueel ook met collegabouwers. Uiteindelijk doel is om het woonplezier van elkaars klanten te optimaliseren

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal