Ton Bosman (Links) en Wesley Janssen (Rechts)

De vele facetten van veiligheid in de Spoorbuurt

Fase 3 van het groot onderhoud aan de woningen in de Nijmeegse Spoorbuurt is inmiddels in volle gang. Samen met Wesley Janssen, realisatiemanager bij Van de Klok en Ton Bosman, projectleider techniek bij Hagemans Vastgoedonderhoud, maken we in het kader van veiligheid een inspectieronde door de wijk. Ondertussen vertellen de mannen wat ze aan het doen zijn en waarom.

"We kijken of alle afspraken betreffende veiligheid worden nagekomen," zegt Bosman. "Deze afspraken worden aan het begin van fase 3 tijdens een centrale toolboxmeeting (bijeenkomst over veiligheid) doorgenomen met alle vaklieden die in de Spoorbuurt actief zijn. Bijvoorbeeld wat zijn de afspraken over steigers? Tijdens zo’n groot onderhoud zijn er veel disciplines aan het werk. Niet iedere discipline is blij met een steiger zoals deze op dat moment staat. Zo heeft een glaszetter de steiger liever op een andere hoogte dan een dakdekker. Als je deze dan voor jouw specifieke werkzaamheden aanpast, dan moet je ervoor zorgen dat op het einde van de dag de oude situatie weer hersteld is. Dit soort afspraken moet je met elkaar maken."

"Elke maandag hebben we voorliedenoverleg waarbij alle partijen aanwezig zijn," gaat Janssen verder. "We nemen dan de week door en kijken waar verbeterpunten zitten. Daarnaast vinden er maandelijkse toolboxmeetingen plaats geïnitieerd door de partijen zelf. Dit is vanuit de VCA een verplichting. Halverwege het jaar organiseert de VOF Spoorbuurt nog een keer een gezamenlijke sessie voor alle vaklieden om het geheugen weer even op te frissen."

Bosman vertelt en Janssen vult waar nodig aan. "Tijdens een inspectieronde kijken wij naar zaken rond veiligheid in het algemeen en de persoonlijke veiligheid van werknemers, bewoners en toevallige passanten. Op en rond de steiger is voor de vaklieden een helmplicht ingesteld. Hier ligt altijd het stootgevaar op de loer. Naast de helm moeten ook altijd veiligheidsschoenen gedragen worden. Bij specifieke werkzaamheden horen specifieke beschermmiddelen zoals mondkapjes, veiligheidsbrillen en gehoorbescherming. Als dit niet in orde is spreken wij onze mensen daarop aan. Gelukkig zijn de vaklieden van de Spoorbuurt behoorlijk gedisciplineerd. Daarnaast moet al het gereedschap voorzien zijn van de nodige keurmerken. Alle reguliere voorzieningen moeten volgens voorschrift aangebracht zijn zoals kantplanken en valnetten aan de steigers waardoor het valrisico van losse materialen tot een minimum beperkt wordt.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de bewoners gewoon in hun huis blijven. Het belangrijkste hulpmiddel hier wat betreft veiligheid is communicatie. We vragen bewoners om niet bij de steigers stil te blijven staan en maken hen attent op werkzaamheden met mogelijke risico’s. Wanneer er bijvoorbeeld valgevaar dreigt, adviseren we de bewoner om niet via de voordeur maar via de achterdeur het pand te verlaten. Wanneer een bewoner niet thuis is tijdens de renovatie speelt een ander veiligheidsaspect een rol. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden niet de woning betreden zorgt de sleutelbeheerder ervoor dat de woning alleen geopend is wanneer er medewerkers van de VOF aanwezig zijn. Deze zijn goed herkenbaar aan hun projectkleding en dragen een legitimatiepas.

Om geen gevaarlijke situaties te creëren is de opslag van materialen in de Spoorbuurt minimaal. Alleen dakplaten en een afvalcontainer voor zwaarder materiaal staan echt in de wijk. Gezien de school in de directe omgeving en de vele forensen hebben wij vanuit ons logistiek plan aangegeven dat er tussen acht en half tien geen vrachtwagens de wijk in gaan. Mocht dit niet anders kunnen dan wordt het transport met behulp van onze medewerkers veilig naar de plek van bestemming geloodst."

Het resultaat van deze inspectieronde bestond uit één persoon zonder helm. Waarbij gezegd moet worden dat hij een grote ruit vervoerde van de glaswagen naar het pand. En het nagenoeg onmogelijk is om zo’n ruit te tillen met helm. Twee tellen later droeg hij keurig zijn persoonlijke bescherming op zijn hoofd.


De Combinatie Spoorbuurt is een consortium van Hagemans Vastgoedonderhoud, Van Schaik Aannemingsbedrijf en Van de Klok. Tijdens de derde (en laatste) fase wordt groot onderhoud verricht aan 157 woningen. In totaal komen er 501 woningen aan de beurt.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal