De delegatie met John Berends, de commissaris van de Koning Gelderland in het midden.

Delegatie met commissaris van de Koning krijgt uitleg over bouwconcepten Van de Klok

21 december 2022

Nederland schreeuwt om nieuwbouwwoningen. In 2022 was er een tekort van ca. 390.000 woningen en dit neemt de komende jaren verder toe. Voordat we een daling in dit tekort gaan zien zijn we zeker drie jaar verder. Het aantal huishoudens stijgt, er worden te weinig bouwvergunningen verleend en het bouwen van een huis neemt ca. 1,5 jaar in beslag. En dan hebben we het nog niet over de stikstofproblematiek. Het doel om in Nederland tot 2030 ca. 1 miljoen huizen gebouwd te hebben is op deze voet niet haalbaar. Willen we versnellen, dan moet dit écht anders, vindt de provincie Gelderland. Tijd om bij elkaar te komen en uitleg te krijgen hoe je conceptueel bouwen toepast, wat het inhoudt en wat de voors en tegens zijn.

Al jaren passen wij het conceptueel bouwen toe. Met BaseHome, ontwikkeld vanuit de behoefte in de markt naar betaalbare, duurzame woningen voor diverse doelgroepen, Optimaat - het prefab woningconcept voor een- en tweepersoonshuishoudens - en Wonivo dat toegepast wordt voor betaalbare koop- en huurappartementen en in de zorg. Onze bouwconcepten verkorten de bouw-, coördinatietijd en bouwkosten aanzienlijk. Naast snel en betaalbaar bouwen zijn circulariteit, duurzaamheid, de energietransitie en klimaatadaptatie bij deze concepten de keynotes. In onze beleving een logische keuze van de provincie om bij ons aan te kloppen voor een presentatie over deze concepten.

De delegatie

De gasten werden ontvangen door Stefan van Duijnhoven, directeur Van de Klok Wonen en Léon ten Dam, concept- en innovatiemanager Van de Klok Wonen. Aanwezigen waren: Commissaris van de Koning de heer John Berends, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, wethouders Vincent Arts en Wim Wink met de burgemeester van de gemeente Heumen de heer Joerie Minses en de heren Ronald Leushuis en Kees van Kampen, bestuurders van respectievelijk Woningcorporatie Talis en Oosterpoort.

Circulair- en conceptueel bouwen

Vanuit het programma Circulaire Economie wil de provincie het gebruik van primaire grondstoffen verminderen, minder bouwafval en hoogwaardig hergebruik van materialen en bouwen met biobased materialen stimuleren. Om dit doel haalbaar te maken koppelt de provincie de ‘Woon- en circulaire ambitie door het bouwen met circulaire woonconcepten’ aan elkaar. Door een integrale samenwerking tussen de programma’s Wonen en Circulaire Economie legt de provincie de verbinding tussen de verschillende disciplines die ieder op hun beurt veel raakvlakken hebben en het doel dichterbij komt.

Provinciale inzet conceptueel bouwen

De provincie zet de komende jaren hoog in. Het bouwen van woningen moet versnellen maar dan wel gecombineerd met circulair en biobased bouwen. Dat zijn flinke uitdagingen! Maar uitdagingen zijn ook kansen. Om tot een realistische haalbaarheid te komen zijn er drie hoofdlijnen in de huidige aanpak:

  • Kennisdelen en verbinden door bijeenkomsten in de regio’s door gemeenten en corporaties;
  • Er ligt een sleutelrol voor uitvraag en opschalingen bij opdrachtgevers (gemeenten, corporaties en ontwikkelaars) door middel van opdrachtgeverschap;
  • Er is een tenderregeling ‘Natuurlijk sneller bouwen’ voor MKB-bedrijven met een productielocatie in Gelderland, waarbij subsidie wordt verstrekt voor het omzetten van het productieproces naar Prefab bouw etc.

Naast de inzet van de provincie speelt de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen ook een belangrijke rol. De huidige Woondeal GMR Arnhem Nijmegen zet in op 25% circulair en conceptueel bouwen. Om dit te meten is de circulaire Impactladder ontwikkeld. Deze impactladder sluit aan bij de Woondealafspraken en loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen. Van de Klok heeft zich aangesloten bij dit consortium. Zo werken overheden, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio samen aan het realiseren van de Woondealafspraken.

Circulaire concepten

Circulair gebruik van materialen is door Van de Klok onder meer ingezet bij transformaties zoals de Vasim en OPUS in Nijmegen en diverse renovaties voor het ABN AMRO huisvestingsconcept GREENE in Nederland.

Het project De Stede in Zevenaar, gebouwd in opdracht van Baston Wonen, is conceptmatig gebouwd. In slechts 75 werkbare dagen na start bouw was de oplevering van de eerste woning een feit. Ten behoeve van de circulariteit is er een Madaster-materialenpaspoort en losmaakbaarheidsberekening overhandigd aan Baston Wonen. Met dit paspoort maak je bij sloop inzichtelijk welke materialen zich in de woning bevinden en hoe de prefab elementen zijn bevestigd. Dit stimuleert hergebruik.

Het project in Zevenaar is een mooi voorbeeld van de combinatie circulair en conceptueel bouwen, waarbij snelheid is gegarandeerd. 

Kennisdelen, samenwerken en verbinden

Het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland kent diverse thema’s, zoals betaalbaar en flexibel wonen. Om daar te komen moeten partijen samenwerken, kennisdelen en verbinden, waarbij het conceptueel bouwen de belangrijkste pijler is om tot versnelling en opschaling te komen. Samen aan de slag is het motto!

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal