Niek Gerritsen & Jasper Karel

Een kijkje in de keuken bij Project- en Planontwikkeling

30 augustus 2017

Bij Van de Klok hebben we het hele bouw- en ontwikkeltraject verdeeld in zes fases: Initiëren, ontwikkelen, bouwen, wonen, onderhouden en beheren. Voor iedere fase hebben we specialisten in huis die het proces begeleiden vanuit hun expertise. Bij de ontwikkelfase zijn dat onder andere de afdelingen Project- en Planontwikkeling. Maar wat doen deze afdelingen nu eigenlijk precies? Waarin verschillen ze van elkaar? En wat is kenmerkend?

We vroegen het Jasper Karel (40), hoofd van de afdeling Projectontwikkeling en Niek Gerritsen (35), hoofd van de afdeling Planontwikkeling.

Samenwerking met alle stakeholders

Met samen meer dan dertig jaar werkervaring hebben Jasper Karel en Niek Gerritsen de ontwikkelfase bij Van de Klok mede-geoptimaliseerd binnen hun afdelingen. Jasper Karel legt uit: “Alle fases in het bouwproces zijn natuurlijk belangrijk, maar tijdens de ontwikkelfase kunnen we wel echt een verschil maken in het succes van de uiteindelijke afronding van een project . Met succesvol bedoelen we: aansluitend op de behoeften van de gebruikers en afgerond binnen de gestelde termijn en binnen het budget (met een goede kostprijs en zo laag mogelijke faalkosten).” Niek Gerritsen vult aan: “Een goede samenwerking met alle stakeholders is cruciaal om dit resultaat met elkaar te bereiken. Het co-makerschap ‘Slim Samenwerken’ draagt hier positief aan bij. We bouwen aan een langetermijnrelatie met onze partners. Daardoor raken we nog beter op elkaar ingespeeld en blijven we leren. Dit uitgangspunt is verankerd binnen onze afdelingen.”

Veel ruimte om te bouwen

Waar zit dan precies het verschil tussen Project- en Planontwikkeling? “Kenmerkend voor de afdeling Projectontwikkeling is de ontwikkeling van een gebied waar veel ruimte is om te bouwen in combinatie met grondgebonden woningen”, vertelt Jasper Karel. “We werken hierbij intensief samen met gemeentes, corporaties en beleggers. Van grondexploitatie tot en met het uiteindelijke bestemmingsplan. Het project De Groote Dirigent, onderdeel van woonwijk De Groote Wielen in ’s-Hertogenbosch, is een mooi voorbeeld van een project waar we in het ontwikkelproces konden ontzorgen. We realiseerden daar in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Van den Bosch Onroerend Goed en onze divisie Wonen uiteindelijk grondgebonden woningen. Ontworpen met ons bouw- en ontwikkelconcept BaseHome. Met een lage kostprijs en weinig faalkosten werd het project voor iedereen een succes.”

Weinig ruimte om te bouwen

Kenmerkend bij Planontwikkeling is de (her)ontwikkeling van een binnenstedelijke locatie, waar meestal weinig ruimte is om te bouwen en waar wonen, parkeren en commercieel vastgoed worden gecombineerd. “Gestapelde bouw is dan vaak een logische keuze”, vertelt Niek Gerritsen. “Het zijn veelal complexe vastgoedvraagstukken waar je te maken hebt met logistieke uitdagingen, omwonenden, enzovoort. Het nieuwbouwproject Parc Margriet in Nijmegen-Oost is een mooi voorbeeld van ‘inbreiding in het centrum’, waarbij wonen en zorg zijn gecombineerd. Bij de bouw van de appartementen en de grondgebonden woningen is rekening gehouden met het historische karakter van de omgeving. Er zijn stijlelementen toegepast die ook elders in de wijk zijn gebruikt. Hierdoor is Parc Margriet echt onderdeel van de bestaande woonwijk. Complex in het ontwikkelproces, maar super om met alle betrokkenen tot een goed einde te brengen”, aldus Niek.

Intern co-makership

Behalve samenwerken met externe co-makers, is ook het intern delen van kennis van belang voor de afdelingen. Daarom is er regelmatig onderling overleg. Over regelgeving of zaken die spelen bij een specifieke gemeente. Of met welke adviseurs er fijn wordt samengewerkt. Zo blijven beide afdelingen scherp en optimaliseren ze ook van binnenuit het ontwikkelproces.


Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal