Fons van de Klok, commercieel directeur KlokGroep

Fons van de Klok meer betrokken bij co-makership

5 juni 2018

Fons van de Klok (51) zal zich vanaf dit jaar meer en meer gaan bezighouden met de integratie van de co-makergedachte binnen Van de Klok. Wat is zijn visie op co-makership en hoe gaat hij dat in de praktijk brengen? Je leest er alles over in het onderstaande artikel.

Visie op co-makership

“Het begint niet bij ons, maar bij de opdrachtgever”, trapt Fons af. “Wat is de behoefte van een opdrachtgever? Dat is het startpunt. Heb je dat goed in beeld, dan zoek je de juiste partijen erbij en ga je met elkaar om tafel hoe je die behoefte in kunt vullen. Het Optimaat woonconcept is hier een mooi voorbeeld van. De behoefte van woningcorporaties aan compacte, duurzame én betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens hebben we ingevuld in samenwerking met Emergo HSB, Intex Architecten, Kumij Kozijnen en Van Losser Installatietechniek. Vanaf het begin zijn we samen op basis van de behoefte van corporaties gaan ontwikkelen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Optimaat woonconcept. Deze woningen staan nu naast ons kantoor in Nijmegen waar corporaties de woningen op ware grootte bezoeken en we om feedback vragen om het concept te verbeteren. Leren van én met elkaar. ”

Zijn rol binnen het co-makership

Om co-makership echt te integreren, zijn er zeker nog stappen te maken. “Ook bij ons intern”, vertelt Fons verder. “Ondanks het feit dat we al heel wat stappen hebben gezet, valt er binnen onze organisatie zeker nog het een en ander te verbeteren. Er wordt nog te vaak op een traditionele manier gewerkt en 'gooien' nog geregeld projecten 'over de schutting' richting onze co-makers. Die weet zich hier ook niet altijd raad mee en dan ontstaat er ruis in de communicatie met alle gevolgen van dien. In dat opzicht kunnen we nog veel beter samenwerken dan nu gebeurd. Zoals dat nu bijvoorbeeld bij het project Tiel Echtelsewijk gebeurt. Mijn rol is het om vooraf bij een project de verwachtingen van een opdrachtgever te managen en vervolgens als smeermiddel in de communicatie tussen intern (Van de Klok) en extern (co-makers) te fungeren."


Partnership is de toekomst

Op de vraag hoe Fons de toekomst ziet m.b.t. het co-makership antwoordt hij: “Gezamenlijk oplossingen bedenken voor de behoefte van een opdrachtgever. Echt als partners en niet ‘onder elkaar’ maar ‘naast elkaar’. Zodat alle partijen er een goede boterham aan kunnen verdienen en slim samenwerken. Dat is onze ambitie voor de toekomst, zodat we ook op de lange termijn met plezier projecten kunnen realiseren.”

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal