Fraude en malafide praktijken? De KvK houdt een oogje in het zeil!

Hoffmr. behandelt juridische zaken uit de dagelijkse praktijk en geeft tips die wellicht nog eens van pas komen.

Op 6 maart 2017 heeft minister Kamp een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007. Spannend? Zeker. De rol van de Kamer van Koophandel (KvK) bij bestrijding van fraude en malafide praktijken, wordt namelijk belangrijker gemaakt. Velen juichen het voorstel toe, omdat hiermee een langverwachte wens wordt vervuld om malafide bestuurders van failliete bedrijven de kans te ontnemen om hun activiteiten voort te zetten.

Een van de onderwerpen die namelijk een basis krijgt in het voorstel, is de registratie van door de rechter opgelegde bestuursverboden. Dit betekent dat de rechterlijke uitspraak dat een eigenaar van een eenmanszaak of een vennoot van een personenvennootschap onder curatele is gesteld of failliet is verklaard, wordt vast gelegd in de KvK. Je hoeft hiervoor dus niet meer in de registers van de rechtbank te zoeken. Win-win lijkt me.

Ook indien een bestuurder of gevolmachtigde een bestuursverbod krijgt opgelegd van een rechter, wordt dit in de KvK verwerkt. Dat laatste houdt in: doorhaling van de registratie als bestuurder of gevolmachtigde vanaf het moment dat het verbod onherroepelijk wordt, voor de door de rechter bepaalde duur.

De rechterlijke uitspraken leveren daarnaast een weigeringsgrond bij aanvragen tot inschrijving in het handelsregister op. De KvK zal nieuwe inschrijvingen niet accepteren en heeft zelfs de bevoegdheid om zaken te melden bij toezichthouders of opsporingsinstanties. Aan de weigeringsgrond kan een onherroepelijk rechterlijk oordeel ten grondslag liggen maar dat hoeft niet.

De KvK noteert dus niet enkel meer zaken die Jan en alleman kunnen doorgeven, maar vanaf het moment dat het wetsvoorstel wordt aangenomen, ook zaken die ‘boefjes’ liever niet willen zien.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal