Hoge Wei II zet in op natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie

30 augustus 2021

Het nieuwbouwproject Hoge Wei II in Oosterhout gaat in september van dit jaar in verkoop. De 40 woningen worden in grote variatie aan bouwtypes gebouwd, groen en ruimtelijk van opzet. Natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie staat bij dit project hoog op ons lijstje.

Want willen we het leven op onze aardbol nog lang behouden, dan moeten we af van de manier waarop we er nu mee omgaan. Duurzaam bouwen is bij Van de Klok al aardig geïntegreerd, maar hoe staat het met klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit? En wat houdt natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie voor een nieuwbouwproject zoals Hoge Wei II in?

Groendaken, een natuurinclusieve oplossing

Alle woningen met plat dak inclusief de bergingen krijgen bij Hoge Wei II een groendak. Kiest de koper straks voor uitbreiding van de woonkamer door middel van een uitbouw, dan komt ook hier een groendak op. Deze zogenoemde extensieve sedumdaken bestaan uit minimaal 10 soorten plantjes, ook wel sedums genoemd. Dit groendak biedt veel voordelen. Zo zorgt het voor verkoeling bij hoge temperaturen en houdt het regenwater vast waardoor je een koeler en aangenamer binnenklimaat hebt. Door de biodiversiteit van het groendak biedt het een natuurlijke voedselbron voor insecten en vogels.

En wat te doen met de erfafscheiding?

Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen bestaat uit veel meer dan alleen het plaatsen van een groendak. We vergeten de houten schutting als erfafscheidingen. Voor Hoge Wei II bestaat deze straks uit groene hagen en gaashekwerk met hedera. Hierdoor ontstaat een slaap-, schuil- en nestelplaats voor veel vogelsoorten zoals de heggenmus en de merel. Ook insecten zoals vlinders gebruiken het als schuilplaats en voedselbron. Voor de vleermuizen en huismussen komen nestvoorzieningen in de vorm van nestkasten in diverse achtergevels.

Grasbetontegels; goed voor je waterpeil

Door klimaatverandering valt er steeds meer regen in korte periodes en zijn er langere periodes van droogte. Daarom krijgt een deel van de openbare parkeervakken van Hoge Wei II waterdoorlatende grasbetontegels. Door deze natuurinclusieve vorm van bestrating kan het regenwater in de grond wegzakken en wordt wateroverlast voorkomen. Ook blijft het grondwater op peil, wat belangrijk is voor het leven van dieren en de groei van planten en bomen. Tot slot dragen de grasbetontegels ook bij aan de mooie, groene uitstraling van de wijk.

Hemelwaterspuwers en wadi's

Aan de straatzijde krijgen de meeste woningen een hemelwaterspuwer. Hiermee wordt regenwater ‘uitgespuwd’ naar de straat. Met deze efficiënte waterafvoer neemt de kans bij hevige regenval af op een overbelaste riolering. Naast de hemelwaterspuwers worden wadi’s gerealiseerd. Een wadi is een ingenieuze en duurzame manier om regenwater in het grondwater te laten infiltreren. Door de beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem wordt het regenwater gezuiverd en opgenomen in de ondergrond. De wadi helpt zo tegen wateroverlast en droogte. Naast deze functie dragen de ‘groene greppels’ ook nog eens bij aan de biodiversiteit doordat vogels en insecten er voedsel kunnen vinden.

Een versterking tussen mens en dier

Al deze natuurinclusieve elementen versterken elkaar en vormen een samenhangend geheel: zo kunnen dieren de groendaken gebruiken als natuurlijke voedselbron, vinden ze beschutting in de groene erafscheidingen, drinken ze uit de wadi’s en nestelen ze in de nestkasten. Hierdoor dragen we voor de toekomst bij de opwarming van de aarde tegen te gaan en biedt het een fijne leefomgeving voor mens en dier. Een win-win situatie!

Tuinklaar, een extra stap naar natuurinclusiviteit

Om natuurinclusiviteit nog verder door te trekken en met een goed gevoel de natuur van Hoge Wei II over te dragen, bieden we onze kopers het Tuinklaar-pakket aan. Onze Tuinklaar-partner begeleidt en adviseert om bij de aanleg van de tuin zoveel mogelijk rekening te houden met natuurinclusiviteit. Gaat het om het behoud van onze aarde en een gunstig leefklimaat voor mens en dier, dan stopt het niet bij de groene erfafscheidingen. Ook het gras in plaats van de tuintegels en de planten voor de vlinders en bijen is een extra stap.

Wil jij ook wonen in een wijk waarbij nagedacht is over de toekomst? Schrijf je dan in op de site zodat je de start verkoop niet mist.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal