Directeur Edo de Vries van de Pompestichting en projectmanager Patrick Bekker (Van de Klok) feliciteren elkaar .
Edo de Vries zorgt voor het laatste cement op het dak van de nieuwe longcare-locatie.

Hoogste punt gevierd voor longcare-afdeling Pompestichting Nijmegen

16 februari 2023

De Pompestichting is een particuliere stichting, onderdeel van Pro Persona, voor forensische psychiatrie en behandeling van personen die met justitie te maken hebben of krijgen. Hierdoor vervullen zij een regiefunctie in de forensische keten en richten zij zich op delictpreventie en op het veilig functioneren en een nieuwe kans voor de patiënten in de maatschappij.

Pompestichting Nijmegen en start renovatie van Kairos

Van de Klok is bekend met de bouwtechnisch aspecten van uitbraakwerendheid en molestbestendigheid. In 2016 zijn in opdracht van de Pompestichting diverse renovaties in Nijmegen uitgevoerd. Nu zijn wij vanaf 2022 gestart met de renovatie van Kairos, de afdeling voor poliklinische behandeling in Nijmegen waarvan forFACT de benaming is. Deze afdeling biedt hulp in thuissituaties. De renovatie van Kairos is zo goed als klaar maar nog niet opgeleverd. De werkzaamheden staan vooral in het teken van het inrichten van behandelkamers voor patiënten met de daarbij behorende geluidseisen waaronder een Psychisch Motorische Therapieruimte (PMT), kantoorruimtes en werkplekken. Daarnaast is er een nieuwe trap gemaakt als verbinding tussen de twee verdiepingen.

Hoogste punt

Op 15 februari jl. is op dezelfde locatie het hoogste punt gevierd voor de nieuwbouw van de longcare-afdeling. Deze afdeling realiseren wij in opdracht van de Pompestichting voor patiënten die langdurige forensische begeleiding, beveiliging, toezicht en ondersteuning nodig hebben. De voorziening bestaat uit 25 studio’s en 5 appartementen. Het beveiligingsniveau van deze klinische setting is 2-hoog.

Met ca. 30 genodigden werd, nadat iedereen welkom was geheten door directeur algemene zaken Pompestichting Edo de Vries en onder begeleiding van projectleider Jarno van den Heuvel van de Pompestichting het laatste cement op het dak van de longcare-afdeling gelegd. De collega's Henry Vissers, Peter Hammen en Patrick Bekker hielden een oogje in het zeil en coördineerde de handeling.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje en werd er geproost op de toekomstige afdeling. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland medio 2023.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal