Judith van Gelder-Baanstra en Olaf Vreugdenhil
Judith van Gelder-Baanstra
Olaf Vreugdenhil
Olaf Vreugdenhil en Judith van Gelder-Baanstra

IJgenzinnig op IJburg

IJburg in Amsterdam groeit uit tot een bloeiend stuk stad. Te midden van het ‘IJland’ verrijst nu een ‘IJgenzinnig’ nieuwbouwproject met 56 koopwoningen. Waterstad III, een consortium van woningcorporaties Ymere en De Alliantie en de ontwikkelaars BPD, AM en VolkerWessels, gunde de ontwikkeling en realisatie van het project aan Van de Klok.

Eerder, in de crisistijd, kwam het project IJgenzinnig (Blok 55b) in IJburg al tweemaal in verkoop. Hoewel er veel belangstelling was voor de woningen, kwam de verkoop niet van de grond. “Mensen konden het gewoon niet betalen”, vertelt Judith van Gelder-Baanstra, verkoopmanager bij gebiedsontwikkelaar BPD. “We hebben toen in twee brainstormsessies met belangstellenden geïnventariseerd wat zij gewijzigd zouden willen zien. Vooral de ligging van de tuinen bleek niet ideaal; mensen willen graag een tuin op het zuidwesten.” Het was niet eenvoudig om aan die wens te voldoen, maar uiteindelijk is het gelukt. Gunning en planning “Op basis van de stedenbouwkundige onderlegger deden we een uitvraag bij verschillende aannemers”, vervolgt Olaf Vreugdenhil, gedelegeerd en risicodragend ontwikkelaar bij Waterstad III. “Vier partijen schreven in. Van de Klok kwam met een goed verhaal en we konden de planning snel in elkaar schuiven.” Bij de selectie keek Waterstad III niet alleen naar prijs, verkoopbaarheid en fasering, maar ook naar sfeer, uitstraling en keuzevrijheid binnen het voorstel. Judith: “Als verkoopmanager heb ik gekeken naar de architectuur en de flexibiliteit, de uitbreidings- en indelingsmogelijkheden van de plannen.” Net zoals Olaf, die het kostenaspect beoordeelde, vond Judith dat het voorstel van Van de Klok het beste voldeed aan de behoeften. Ondanks de grote belangstelling, besloot Waterstad III het project deze keer voorzichtig te starten en het in twee fasen op de markt te brengen. Judith: “We ontwikkelden wel alvast de brochure voor het geheel, zodat deel twee meteen in verkoop kon gaan als er toch veel belangstelling voor de woningen was.” Dat gebeurde: in december 2014 ging de eerste fase in verkoop en al in maart 2015 de tweede fase. Snel daarna, in de zomer van 2015, startte de bouw van het complete project.

Gewoon een huis-tuin-en-keukenhuis
IJburg is een van de weinige plekken in Amsterdam waar je voor een redelijke prijs een woning met tuin kunt kopen. De meeste kopers van de woningen in IJgenzinnig zijn jonge mensen, dertigers met kleine kinderen of stellen die nog aan kinderen willen beginnen. IJgenzinnig is voor hen ideaal; anders dan bij de meeste andere woningen op IJburg ligt de woonkamer hier niet op de verdieping. “Dat was voor veel mensen een verademing”, zegt Judith. “Het wonen beneden, grenzend aan de tuin. Gewoon een huis-tuin-en-keukenhuis waar je de kinderwagen in de gang zet en niet met je kind en je boodschappen eerst al die trappen op moet. Wat dat betreft is dit project niet alleen een echte aanvulling op Amsterdam, maar ook op IJburg zelf.” Een ander pluspunt vindt Judith de individualiteit van de woningen: “Iedere gevel heeft een eigen kleur en eigen details. Mensen in Amsterdam willen kunnen zeggen: ‘Daar, weet je wel, die derde deur met die rode streep, die is van mij.’ Dat spreekt aan.”

Kostenefficiënt en duurzaam
Om projecten als deze te realiseren tegen een zo laag mogelijke bouwkostensom, zet Van de Klok het eigen BaseHome concept in: woningen met een uitgekiend technisch ontwerp die al volledig zijn doorgerekend en aangepast aan het stedenbouwkundige plan. Het resultaat mag er wezen, al geeft Judith wel aan dat conceptwoningen de consument enigszins beperken in de individuele indelingswensen: “Dat is soms lastig uit te leggen aan kopers. Het kan vaak ook niet anders, omdat we in de uitvraag sturen op kostenefficiëntie. Toch zou ik graag zien dat bouworganisaties nadenken over de vraag hoe zij flexibeler kunnen bouwen.” Olaf erkent dat en weet uit ervaring dat de rol van de architect bij conceptwoningen vaak klein is. “In dit geval was er echter wel een heel goede samenwerking tussen Van de Klok, de architect en de stedenbouwkundige. En hoewel we bewust gekozen hebben voor een zo laag mogelijke bouwkostensom, kent het project veel duurzame aspecten. De meeste woningen hebben een EPC van 0,6 en enkele woningen zelfs 0,4. Bijzonder zijn ook de sedumdaken, groene daken met begroeiing die voordelen bieden op het gebied van waterberging, duurzaamheid en milieu en ook mooi zijn.”


Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal