Eugène Janssen, directeur-bestuurder Oosterpoort

Ketensamenwerking Oosterpoort, Dura Vermeer en Van de Klok op koers

Woningcorporatie Oosterpoort moet eind 2017 twintig procent besparen op de kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer. Hiervoor ging de woningcorporatie in 2012 een partnership aan met onder andere Van de Klok en Dura Vermeer voor haar totale bezit van 5.000 woningen. De doelstellingen zijn ambitieus: naast de besparing wil de corporatie ook de klanttevredenheid naar een 8 krijgen. Deze doelen moeten voor het einde van 2017 behaald zijn, zonder verlies van kwaliteit. De hoogste tijd om een tussentijdse balans op te maken.

Door de crisis, de vergrijzing en de krimp werd het voor Oosterpoort steeds moeilijker om goed en betaalbaar wonen voor hun huurders te garanderen en de continuïteit te waarborgen. Oosterpoort vond uiteindelijk de oplossing in een unieke ketensamenwerking met twee strategische partners: Van de Klok en Dura Vermeer en vier lokale partners: Nikkelen Elektrotechniek, Kerkhoff Installaties, Burghouts Nijmegen en aannemingsbedrijf Vermeulen.

Op koers
Succesvolle ketensamenwerking blijkt een proces van lange adem. Door het cultuurverschil tussen Oosterpoort en de marktpartijen kwam de samenwerking langzaam op gang. Het proces kende lastige momenten en leidde tot organisatorische wijzigingen binnen de corporatie en binnen de samenwerking. Gedurende het traject groeide echter het vertrouwen in elkaar en werden processen geoptimaliseerd. Bij ieder nieuw project werd een verbeterslag gemaakt. Inmiddels liggen de partijen goed op koers om alle doelstellingen voor eind 2017 te halen. Oosterpoort bespaarde in 2016 al 15% op de onderhoudskosten, het gewenste kwaliteitsniveau bleef gelijk en de klanttevredenheid steeg van een 7 naar een 7,5.

Samenwerken op basis van vertrouwen
Door samen te werken op basis van (gecontroleerd) vertrouwen zijn de ketenpartners vrijer bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder vergaderingen en controlemomenten nodig en worden administratieve handelingen geminimaliseerd. Dit levert tijdswinst op en een forse kostenbesparing. In de bouw is vaak sprake van 'opslag over opslag'. De ketenpartners kiezen ervoor te werken met een algemene dekkingsbijdrage in plaats van algemene kosten, coördinatiekosten en winst- en risico-opslag per partij. Ook dit zorgt voor extra kostenreductie.

Van elkaar leren
Een langdurige samenwerking levert meer op dan alleen kostenbesparingen en verhoging van de klanttevredenheid. Alle partijen leren van elkaar in de ketensamenwerking en vullen elkaar steeds beter aan: Oosterpoort zorgt ervoor dat het maatschappelijke doel niet uit het oog verloren wordt en de overige partners leveren innovatiekracht, verduurzamingsprocessen en een efficiënte levenscyclusaanpak. Deze vorm van ketensamenwerking maakt het mogelijk om het woongenot van huurders te verhogen terwijl tegelijkertijd een besparing gerealiseerd wordt. Een unieke prestatie.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal