Krachten gebundeld in herontwikkeling NYMA

4 april 2019

De herontwikkeling van NYMA heeft er ontwikkelkracht bij. Woensdag ondertekende wethouder Vergunst namens de gemeente een intentieovereenkomst met de NYMA Coöperatie. Daarnaast zijn Van de Klok en Lingotto als partners in het Ontwikkelteam NYMA gestapt. Hiermee krijgt de herontwikkeling van het terrein van De Vasim en NYMA-fabriek in Nijmegen-West een extra impuls.

Externe ontwikkelaars Van de Klok en Lingotto uit Amsterdam zijn na een selectieprocedure als partner uitgenodigd om deel te nemen in het NYMA-Ontwikkelteam. Hierin hadden tot nu toe de kwartiermaker voor NYMA, de gemeente en de NYMA coöperatie zitting. Zij zullen in de aankomende periode samen met de andere deelnemers van het team een ontwikkelstrategie gaan maken. Die borduurt voort op de Gebiedsvisie NYMA. In de ontwikkelstrategie staat bijvoorbeeld in welke delen van het gebied ambachtelijke bedrijven of horeca kan komen, wat behouden blijft, wat er eventueel nieuw wordt gebouwd, hoe de openbare ruimte vorm krijgt en hoe de herontwikkeling gefinancierd moet worden.

NYMA Coöperatie

De NYMA Cöoperatie is een samenwerking tussen onder andere ondernemers van het Honigcomplex, De Cultuurspinnerij Vasim en Waalhalla. Zij zijn al langer partner van de gemeente in de herontwikkeling van NYMA. Deze samenwerking is nu bekrachtigd in een intentieovereenkomst. Hierin staat dat de gemeente en de coöperatie intensief met elkaar samenwerken om wederzijdse belangen bij de herontwikkeling van NYMA zo goed mogelijk te behartigen.


Openbare ruimte en evenementen

Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie heeft de gemeente, eigenaar van de terreinen en gebouwen, al verschillende stappen gezet. Zo is het buitenterrein van NYMA-fabriek (voormalig CP Kelco) geschikt gemaakt voor evenementen. Afgelopen zondag organiseerde Go Short hier het programma-onderdeel 'Off the Wall'. In juni vindt het Donuts-festival hier plaats. Verder wordt in overleg met de directe omgeving gewerkt aan een plan voor de openbare ruimte aan de oostkant van het gebied. Naast de evenementen, is er ook ruimte voor tijdelijke initiatieven in het gebied. Doel is de levendigheid en beleving van NYMA alvast te stimuleren.


NYMA

NYMA wordt een bruisende plek pal aan de Waal, waar iedereen naartoe kan voor vermaak en levendigheid in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers elkaar vinden, experimenteren en samenwerken vanuit de duurzame principes van de circulaire economie: ‘We Play - We Create - We Share.’

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal