De werkgroep 'Slimmer bouwen' van KlokGroep

Kwaliteitsborging met ED-Controls

17 september 2019

Sinds 2016 onderzoekt de werkgroep ‘Slimmer bouwen’ van Van de Klok hoe we met elkaar zo effectief mogelijk kunnen samenwerken op de bouwprojecten. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er wordt gekeken welke nieuwe softwareprogramma’s van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen het bouwproces. Eén van die programma’s, waar we met onze co-makers al vaker over hebben gesproken, is ED-Controls; een softwaresysteem voor onder andere kwaliteitsborging. Wat is de status eigenlijk van deze ontwikkeling? En wat zijn de plannen voor de toekomst? Je leest er alles over in het onderstaande artikel!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren en wordt officieel ingevoerd in 2021. Het is dan ook belangrijk dat we ons gezamenlijk goed voorbereiden. Daar zijn we drie jaar geleden al mee begonnen en inmiddels werken alle projecten van Van de Klok met het softwareprogramma ED-Controls. Hierin leggen we per project vast wat er is gebouwd. Van de fundering tot en met het installeren van bijvoorbeeld de warmtepomp. Met foto’s en begeleidende tekst. Al deze gegevens samen vormen het opleverdossier waarin de kwaliteit is geborgd. De kwaliteit wordt door Woningborg, een onafhankelijk partij, continue getoetst. Is alles akkoord bij oplevering? Dan krijgen we van de gemeente een gebruiksvergunning. Krijgen we geen akkoord, dan krijg je geen vergunning en kan het gebouw niet in gebruik worden genomen. En dat willen we natuurlijk met elkaar voorkomen!

Inrichting ED-Controls per project

Dit jaar heeft Van de Klok zich ten doel gesteld om zelf nog beter te leren werken met ED-Controls. Het systeem wordt per project helemaal op maat ingericht voor onze realisatiemanagers op de verschillende bouwprojecten. Binnen het systeem wordt er gewerkt met verschillende templates, waarin bijvoorbeeld staat vermeld met welke materialen er wordt gebouwd. Niet elk project heeft bijvoorbeeld als bouwelement kalkzandsteen. Belangrijk dus dat ED-Controls met de juiste gegevens wordt ingericht om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te optimaliseren. Aan de hand van de templates wordt er een kwaliteitscontrole (audits) gelopen op de bouw door de realisatiemanagers of de -assistenten van Van de Klok en worden de gegevens vastgelegd. Bekijk hier het filmpje van het project Victoria Haarsteeg om te zien hoe we in de praktijk met ED-Controls werken!

Status en verbeterpunten ED-Controls

Het is de bedoeling dat ook onze co-makers in ED-Controls de kwaliteitscontroles gaan bijhouden. Op dit moment zijn we gezamenlijk bezig met twee pilotprojecten (De Stadstuin en Hoge Wei) en daar komen ook weer mooie leerpunten uit. Wat doe je bijvoorbeeld als een co-maker zelf ook met ED-Controls werkt? Dat betekent nu in de praktijk dat je twee keer een controle doet, met ook alle administratieve gevolgen van dien in ED-Controls. Dat is natuurlijk heel onhandig en dubbelop. Kan dat bijvoorbeeld niet gekoppeld worden? Dit soort vragen worden verzameld door de werkgroep ‘Slimmer Bouwen’ en neergelegd bij het ontwikkelteam van ED-Controls. Zij denken graag mee en komen ook met oplossingen. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om met je iPad op de bouwplaats een controlelijst te mailen. Dat kon eerst alleen via een vaste PC of laptop, wat weer extra tijd en administratief werk met zich meebracht.

Toekomstige inzet softwareprogramma’s

Naast de implementatie van ED-Controls is de werkgroep ‘Slimmer Bouwen’ ook bezig met een aantal pilotprojecten waar de software van 12Build Evaluator wordt ingezet. Met deze tool kun je alle partijen, waarmee binnen een project wordt samengewerkt, evalueren. Alle gegevens worden digitaal verzameld en vastgelegd, zodat we beter weten waar zaken misgaan en er met elkaar van kunnen leren voor volgende projecten.

Wil je meer weten over de werkgroep ‘Slimmer Bouwen’ of over de ontwikkelingen rondom de softwareprogramma’s ED-Controls of 12Build Evaluator? Neem dan contact op met Thijs Pleijhuis, manager co-makership, via telefoonnummer 088 – 024 92 33 of stuur je vraag naar t.pleijhuis@klokgroep.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal