Impressie van de toekomstige woningen in Tricht
Judith Consen, projectmanager KleurrijkWonen
Thijs Pleijhuis, manager Duurzaamheid bij KlokGroep

Licht op groen voor circulair sloop- en bouwproject Tricht

4 oktober 2022

Vorig jaar schreef woningcorporatie KleurrijkWonen een tender uit voor het circulair slopen en bouwen van sociale huurwoningen in de gemeente Tricht. De familiebedrijven Van de Klok, Hooijer Renkum en Emergo schreven zich onder de naam ‘Het Groene Hek’ als consortium voor deze tender in en kwamen als winnaar uit de bus. Een jaar later zijn de plannen voor 14 levensbestendige woningen en 5 gezinswoningen goedgekeurd en is de omgevingsvergunning voor het project onherroepelijk geworden. Een gegronde reden dus om gezamenlijk de handtekening te zetten onder de realisatieovereenkomst. Eind 2022 starten de werkzaamheden.

Circulair slopen en bouwen

De focus van het circulair sloop- en bouwproject aan de Rodenburgstraat en de Laan van Crayestein in Tricht richt zich op vier pijlers: CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. "Met dit prestigeproject zetten we een belangrijke stap voorwaarts in de doelstelling van de overheid", stelt Judith Consen als projectmanager KleurrijkWonen tevreden vast. "Als woningcorporatie zijn we er trots op dat we zo een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie en een wereld zonder afval."

Prefab bouw

De 19 woningen zijn straks honderd procent opgetrokken uit duurzame, geprefabriceerde houten elementen en zijn ze voorzien van een materiaalpaspoort. Het ontwerp en de fabricage van de Optimaat-woningen is een co-creatie van Emergo en Van de Klok. "Door het toepassen van prefab elementen staat er in ongeveer 2 weken 1 woonblok". "Bij dit project krijgen modulebouw en losmaakbaarheid prioriteit", vult Thijs Pleijhuis als manager Duurzaamheid van Van de Klok aan. "Aan het einde van de levensduur is het mogelijk om alle woningen te demonteren, de componenten te verplaatsen en op een andere plek weer op te bouwen. Het is een mooi toekomstbeeld dat we nu al weten dat deze woningen op termijn een tweede leven krijgen."

Bulkhout en struikroof

Eind 2022 starten de circulaire sloopwerkzaamheden op locatie. Hooijer Renkum gaat zich hier mee bezighouden.

Het oogsten van materialen voor hergebruik krijgt hierbij op bijzondere wijze vorm en inhoud. 


"Allereerst gebruiken we al het bulkhout uit de bestaande woningen om bergingen te bouwen, die een plek krijgen in de tuin van de nieuwe woningen’, vervolgt Thijs Pleijhuis zijn verhaal. ‘Het is intensief precisiewerk om het hout te ontspijkeren en te scannen op de aanwezigheid van staal. Verder gaan we voor de dakpannen en de gevelplaten een nieuwe eigenaar zoeken. Tenslotte organiseren we een zogenoemde struikroofdag voor de bestaande planten en struiken. Een deel van de beplanting krijgt een plek in een gemeentelijke border in het gebied. Daarnaast nodigen we bewoners uit om met een schop en een kruiwagen langs te komen en struiken en planten uit te graven voor hergebruik in hun eigen tuin."

Waterbergende schutting

De tuinen van alle 19 woningen worden straks voorzien van een waterbergende schutting, waarin hemelwater opgevangen kan worden voor hergebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sproeien van tuinen. ‘In totaal vangen we straks met alle schuttingen 23.000 liter water op’, licht Thijs Pleijhuis toe. "Omgerekend is dat ruim 1000 liter per schutting. Tijdens een gortdroge zomer komt dit hemelwater prima van pas. Zeker als er sprake is van een sproeiverbod."

Judith Consen is blij dat de vaart nu in het project komt. "De behoefte aan het snel bouwen en opleveren van sociale huurwoningen is groot". "Met het gezamenlijk ondertekenen van de realisatieovereenkomst voegen we de daad bij het woord.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal