Wilco van Schaik en Marie Louise Verschure
Marie Louise Verschure, strategisch projectontwikkelaar bij Gemeente Nijmegen
Wilco van Schaik, CEO N.E.C.
Marie Louise en Wilco in gesprek op het veld
Marie Louise en Wilco op de tribune
De huidige Goffert vanuit de lucht
DenkrichtingaA | Vogelvlucht nieuwe invulling Goffert
Denkrichting-A | Aanzicht vanuit de Goffertweide
Denkrichting-B | Vogelvlucht nieuwe invulling Goffert
Denkrichting-B | Aanzicht vanuit de Goffertweide
Denkrichting-C | Vogelvlucht nieuwe invulling Goffert
Denkrichtin-C | Aanzicht vanuit de Goffertweide
Impressie nieuwe Hazenkamp-tribune Goffertstadion
Impressie van nieuwe tribune Goffertstadion
Copyright Broer van den Boom

N.E.C. presenteert plannen voor modernisering Goffertstadion en ontwikkeling vastgoed

9 maart 2022

Een stabiel ‘linker rijtje’ eredivisie – een minimale plek op nummer 9 zelfs: het is een behoorlijke ambitie die N.E.C. uitspreekt. Een ambitie waar bovendien geld voor nodig is, in plaats van het financiële verlies dat de club nu jaarlijks draait. Daarom heeft N.E.C. de afgelopen jaren, samen met de gemeente Nijmegen en met Van de Klok goed nagedacht over de toekomst, over mogelijkheden om het stadion te moderniseren en om meer inkomsten te genereren. Voor het voetbal, maar vooral ook om iets toe te voegen aan de stad Nijmegen. Iets waar Van de Klok warm voor loopt: we zijn niet voor niets hoofdsponsor van N.E.C. Er liggen intussen verschillende denkrichtingen. Nu is het moment aangebroken dat de stad kan en mag gaan reageren op de plannen.

Stadion ontwikkelingen

Een gemoderniseerd stadion helpt een voetbalclub om meer geld te verdienen. Met meer commerciële ruimtes, supportersstoelen, skyboxen, business-faciliteiten, faciliteiten voor supporters in horeca en hospitality, vinden mensen het fijner om er te vertoeven, blijven ze langer en geven ze simpelweg meer geld uit. Dat is voor N.E.C. volgens Wilco van Schaik, CEO N.E.C., hard nodig om de ambities van de club waar te maken: “Het stelt ons in staat te investeren in onze voetballers, de selectie, onze staf, trainers en randvoorwaarden.” Buiten dat ziet Wilco mogelijkheden om het gebied rondom het stadion een impuls te geven: “New York heeft Central Park, met wonen, recreëren, sporten, maatschappelijke voorzieningen. Het is onze droom om zo’n stukje wijk aan Nijmegen toe te voegen. Zodat het gebied ook ’s avonds, in het donker, een fijne plek is om te verblijven.” Marie Louise Verschure, die als strategisch projectontwikkelaar vanuit de gemeente Nijmegen nauw betrokken is bij de planontwikkeling, beaamt dat.

Met die bedoeling is het Goffertpark ook ooit gebouwd: als ontmoetingsplek in de stad. 

“Begin 1900 zag je overal allerlei volksparken ontstaan waarin het de bedoeling was om verschillende groepen mensen samen te brengen en dingen te leren. Over sporten, over bomen, dat soort zaken. Als je dat wilt behouden, of zelfs versterken, en het stadion in het park wilt houden, dan moet je daar iets mee doen.”

Bouwontwikkelingen rond het stadion

Moderniseren is inmiddels eigenlijk meer noodzaak dan een keuze. “Als we deze ontwikkeling niet binnen drie of vier jaar kunnen realiseren, dan moeten we heel veel groot onderhoud aan het stadion plegen”, legt Wilco uit. “Dat kan de club niet trekken, zeker niet met de verliezen die we al lijden.” Marie Louise is blij dat de gemeente gevraagd is mee te denken over de ontwikkeling: “Het is voor ons niet een heel voor de hand liggende stap. Toch waren we wel meer dan bereid mee te denken. N.E.C. is immers ook voor onze stad erg belangrijk.” De gemeente is nog steeds eigenaar van het stadion, maar vanuit de raad is de oproep gekomen om het stadion terug te verkopen aan N.E.C. De club wordt dan selfsupporting en niet meer afhankelijk van transfers en investeerders daaromheen. “N.E.C. heeft daarom een koopoptie afgesloten met de gemeente”, vertelt Marie Louise. “Voor N.E.C. is het daarbij wel van belang dat er ontwikkelingsmogelijkheden rondom het stadion zijn, die zorgen voor een continue stroom huurinkomsten voor de club. Over de kaders en de randvoorwaarden daarvoor zijn we steeds met elkaar in gesprek. Zo komen we stap voor stap verder. Uiteindelijk blijft het natuurlijk aan de gemeenteraad om mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging.”

Nieuwe dynamiek

Het stadion zoals het er nu staat, met de huidige versterking en versteviging, blijft staan. Daarop, eraan en eromheen wordt straks gebouwd. Wilco: “Het hoofdgebouw wordt compleet anders. Er komt een verdieping bovenop met twintig skyboxen, de businessclub wordt groter en er komen meer faciliteiten, zowel voor business als voor supporters. We zijn bijvoorbeeld bezig met een brouwerijgedeelte in het stadion, met een restaurant met zicht op het veld, we bekijken verschillende concepten voor de businessclub en er komt een grote omloop en stoelen tot aan het veld, met veel betere hospitality-faciliteiten voor supporters. Er gaat dus wel heel veel gebeuren. Dat geeft een heel nieuwe dynamiek.” In de cirkel van wat Nijmegenaren ‘De kuul’ noemen is niet alleen de ontwikkeling van het voetbalstadion opgenomen, maar ook de ontwikkeling van ongeveer 200 appartementen. Die worden ontwikkeld met de focus op huurappartementen met 30% sociale huur en daarnaast middenhuur en vrijesectorhuur. “Hiermee voorzien we in de behoefte van de stad om in te spelen op de enorme woningnood”, legt Wilco uit. De appartementen komen aan de rand van het park, binnen de cirkel van het N.E.C.-terrein: “Het park blijft een park”, wil Wilco benadrukken.

Rood-groen-zwart hart

Net zoals de gemeente, kwam ook Van de Klok al snel in beeld bij de planvorming. “Van de Klok heeft een rood-groen-zwart hart”, vat Wilco samen. “De roots van Van de Klok liggen in de regio en net zoals wij wil dit familiebedrijf maatschappelijk iets teruggeven aan de stad.” Zo zijn er meer parallellen, weet Marie Louise:

Met KlokGroep heeft N.E.C. een hoofdsponsor die erg goed aansluit bij de fase waarin de club zich nu bevindt.

“N.E.C. is een groeiclub, KlokGroep is een groeiende organisatie.” Wilco is dan ook blij met Van de Klok als partner voor de stadionontwikkeling: “Met hun kennis en ervaring met bouwen, met de ambtelijke voorwaarden en kennis van de regio zijn ze bij Van de Klok van toegevoegde waarde. En met de omgevingsparticipatie: dat is voor ons iets nieuws, maar zij hebben daar veel ervaring mee.”

Een goede driehoek met brede deskundigheid

Het is echt een meewerkend en meedenkend partnership, zo omschrijft Wilco de samenwerking tussen N.E.C., de gemeente en Van de Klok. “We hebben een goede driehoek opgebouwd, met brede deskundigheid.” Zo is er bij de plannen een landschapsarchitect betrokken. Daarnaast is er een cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke opzet en hoe het stadion daar in past. En de stedenbouwkundige van de gemeente Nijmegen is erg betrokken bij de ontwikkeling. “Bij iedere stap die we gezet hebben, was iedere partij steeds heel open, eerlijk, transparant en duidelijk”, vervolgt Wilco. “We hebben geen verborgen agenda’s, we streven alle drie hetzelfde doel na, en we weten van elkaar dat we dat vanuit verschillende belangen doen. Daarin hebben we elkaar versterkt. Soms deden wij een stapje terug, soms kwam de gemeente ons een stapje tegemoet. Om uiteindelijk te komen tot een plan dat voor iedereen aanvaardbaar is.”

Ons nest; een thuis voor iedereen

Wat het meest aanvaardbare plan is voor de stad Nijmegen, gaat de komende tijd blijken. Marie Louise: “Als N.E.C. het stadion koopt van de gemeente, vindt het college van burgemeester en wethouders het belangrijk dat de stad iets van de plannen kan vinden. N.E.C. en Van de Klok hebben daarom de campagne ‘Ons Nest’ opgezet om mensen nieuwsgierig te maken naar de plannen. De naam laat zien dat het gaat om een plek waar iedereen zich straks thuis moet kunnen voelen. Vanuit de gemeente hebben wij daarbij meegedacht over welke groepen bewoners, supporters en ondernemers belang hebben bij de ontwikkelingen.” Op 7 en 8 maart vond de aftrap plaats van het participatietraject. Mensen kunnen meedenken over ontwerpthema's zoals voorzieningen, parkeren, ontsluiting, wonen en historie, zodat we een denkrichting kunnen gaan bepalen. Er zijn een paar scenario’s die dienen ter inspiratie. “De partijen nemen straks de reacties mee, maar kunnen die natuurlijk nooit allemaal een-op-een doorvoeren”, maakt Marie Louise alvast duidelijk. “Het is een complexe ontwikkeling, die ook technisch ingewikkeld is. N.E.C. heeft met allerlei randvoorwaarden te maken. Het stadion is een monument, dat bovendien in een monumentaal park ligt. En UEFA stelt bijvoorbeeld eisen. Het wordt een hele puzzel om dat allemaal bij elkaar te brengen.” Al met al is Marie Louise erg benieuwd hoe er in de stad op de plannen gereageerd wordt: “Hoewel iedereen er de afgelopen tijd al wel iets over vernomen kan hebben, komen de plannen nu pas echt naar buiten. En afhankelijk van de reacties kunnen er nog aanpassingen gedaan worden. Het is niet ondenkbaar dat er elementen van het ene scenario worden toegevoegd aan een ander.”

Meer dan voetballen

Met de input die de partijen nu ophalen uit de stad, kan de gemeente straks een goede beslissing nemen. “En dan kunnen we volle bak aan de slag”, hoopt Wilco.

Als alles goed gaat, kan eind 2024 of begin 2025 de schop in de grond. 

Wilco spreekt de warme intentie uit dat samen met Van de Klok te doen. “Wat leuk is aan de relatie met KlokGroep, is dat er een familiaire band is naast het hoofdsponsorschap en de zakelijke relatie. KlokGroep maakt deel uit van de N.E.C.-familie en ik denk dat N.E.C. inmiddels deel uitmaakt van KlokGroep-familie. Onze relatie bestaat uit meer dan voetballen, zo willen we als club gezien worden en dat willen we ook voor het stadion.”

Volg de ontwikkelingen op de site van Ons Nest

Fotografie Wilco van Schaik en Marie Louise Verschure: Hans Barten

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal