Ondertekening principeakkoord Fructus Dodewaard

6 december 2017

Op dinsdag 5 december 2017 ondertekenden Jasper Karel van Van de Klok Wonen, de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van Vabo Ontwikkeling bv uit Culemborg en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling bv (niet op de foto) uit Arnhem een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard. Naast Van de Klok bezitten ook de gemeente en de andere ontwikkelaars grond op de ‘Fructuslocatie’, met alle partijen is een principeakkoord bereikt over de ontwikkeling van dit gebied. Omwonenden en andere geïnteresseerden worden binnenkort bijgepraat, op 13 december is er een informatieavond in Herberg De Engel Dodewaard.

Fructuslocatie eerder genoemd als toekomstig woongebied

Een aantal jaren wordt er al gesproken over mogelijke woningbouw ‘Fructus’ in Dodewaard. Het gemeentebestuur heeft in het programma 2016-2018 afgesproken dat “geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid". Met Van de Klok en de andere partijen worden nu afspraken gemaakt over het beschikbaar krijgen van voldoende woonruimte, zodat mensen niet het dorp uit hoeven.

Wethouder Hans Keuken: “Dit principeakkoord geeft ons de mogelijkheid deze ambitie verder uit te werken en te kijken hoe we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema’s willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid.” Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied. Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende ‘woningbouwcontingenten’ beschikbaar waren.

Handen ineen slaan

Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, hebben Van de Klok en de andere partijen de handen ineen geslagen. Daardoor kan er binnenkort begonnen worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.

Waar?

De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg) de grens.

Vooraf informeren, inspraak is later mogelijk

De bijeenkomst op 13 december is bedoeld voor het geven van informatie. De bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld als inspraakavond. De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal