Peter Kuin, Frank Nannings (USP), burgemeester Gerard van den Hengel, wethouder Herman ter Veen en Jasper Karel (Van de Klok))

Overeenkomst voor ontwikkeling nieuwbouwplan van 10 hectare in gemeente Opmeer

1 juli 2022

De gemeente Opmeer heeft overeenstemming bereikt met projectontwikkelaars Kuin Vastgoedontwikkeling, USP Vastgoed en Van de Klok om in Hoogwoud-Oost een nieuwbouwplan te ontwikkelen op circa 10 hectare grond, grenzend aan de wijk Hoogwoud-Oost. Op 30 juni 2022 is de samenwerkingsovereenkomst hiervoor getekend.

Overeenkomst voor ontwikkeling

Wethouder Herman ter Veen: “De schaarste aan woningen is groot. Het is prachtig dat het gelukt is om grond in eigendom te krijgen voor de bouw van een behoorlijk aantal nieuwe woningen in Hoogwoud. Wij zetten ons volop in om samen met de ontwikkelaars de woningen zo snel mogelijk te bouwen. Een mooie kans voor onze jongeren en anderen om in onze eigen gemeente een woning te krijgen.”

Woonvisie Westfriesland

De regio Westfriesland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dat willen we graag zo houden en daarom hebben de zeven Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland hierover afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in het Woonakkoord 2020 – 2025 en het Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021. Daarin staat dat er voldoende betaalbare woningen moeten komen, dat er woningen moeten komen in de vrije huursector voor middeninkomens en dat de woningen een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig wonen. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog voor het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.

De volgende stap

Nu de overeenkomst ondertekend is, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bij het opstellen van de gebiedsvisie worden inwoners en belanghebbenden betrokken. Daarin gaat het niet alleen over woningbouw, maar ook over de verkeersproblematiek en de inrichting van de openbare ruimte. Als de gebiedsvisie is vastgesteld, wordt het bestemmingsplan gemaakt en vastgesteld door de gemeenteraad.

Foto: v.l.n.r. Peter Kuin (Kuin Vastgoedontwikkeling), Frank Nannings (USP Vastgoed), Gerard van den Hengel (burgemeester gemeente Opmeer), Herman ter Veen (wethouder gemeente Opmeer) en Jasper Karel (Van de Klok) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal