Ton van de Klok en Ruud Janssen schouder aan schouder richting de toekomst
Ton geeft Ruud in een van de modelwoningen een uitleg over woonbelevingcentrum LIV

Participatie voor een mooie toekomst

12 februari 2019

Asbestsanering Het Zuiden uit Panningen richt zijn pijlen op de toekomst. Om die te kunnen waarborgen en door te groeien, zocht het bedrijf een grotere partij met veel kennis, ervaring en contacten in de markt. Deze werd gevonden in Van de Klok. Ruud Janssen, directeur van Het Zuiden, is enthousiast: “Met deze prachtige samenwerking hebben we als het ware een grote broer onder wiens vleugels we kunnen doorgroeien naar ‘the next level’.”

“Ook voor ons biedt de participatie in Het Zuiden kansen”, vertelt Ton van de Klok, algemeen directeur KlokGroep waar Van de Klok onder valt. “Met name bij renovatie, verduurzaming en transformatie van gebouwen en woningen speelt asbest een rol en is hun expertise voor ons van grote waarde.”

Koffie doet wonderen

Eigenlijk waren beide bedrijven onbekenden voor elkaar. Tenminste, totdat een relatie waarmee Van de Klok vaak samenwerkt door een medewerker van Het Zuiden werd uitgenodigd om er eens koffie te komen drinken. Hij was aangenaam verrast over de professionaliteit van het bedrijf en tipte Ton: “Door zijn enthousiasme heb ik ook een afspraak voor een kopje koffie gemaakt bij Het Zuiden. Vooraf had ik toch een bepaald beeld bij asbestsaneringsbedrijven, maar dat klopte hier totaal niet.” Ook hij was meteen enorm onder de indruk van het bedrijf van Ruud, die hem met plezier alles uitlegde. Zoals welke maatregelen het bedrijf allemaal treft, in het kader van veiligheid voor medewerkers en omgeving, hoe het materiaal wordt schoongemaakt en hoe na de klus alles weer 100% veilig is. ”Dat is juist ook de reden dat we graag klanten uitnodigen om naar ons bedrijf te komen”, aldus een trotse Ruud. “Ze zijn dan zonder uitzondering altijd uitermate verrast.” Daarnaast was Ton gecharmeerd van het innovatieve van het bedrijf. Dat uit zich onder meer in het uitvinden van het MiniContainment, waarvan Het Zuiden licentienemer is. Dit is een vernuftige ‘couveuse’, waarmee op zeer praktische en veilige wijze asbest gesaneerd kan worden.

Kruisbestuiving

“Onze participatie in Het Zuiden geeft het bedrijf meer slagkracht en kennis om door te groeien en een bredere aansluiting bij de markt”, vervolgt Ton. “Maar hun expertise is ook voor Van de Klok een welkome aanvulling. We worden steeds actiever op het gebied van transformatie, renovatie en verduurzaming van woningen en kantoren voor coöperaties en hebben ons eigen milieubedrijf. Daarbij speelt asbestsanering regelmatig ook een rol. We komen het vaak tegen, maar zijn er niet in gespecialiseerd. Daarom waren we tot nu toe een beetje ‘overgeleverd’ aan externe partijen en dat hoeft nu niet meer.”

Natuurlijke weg

De 35 medewerkers van Het Zuiden hoeven zich niet ongerust te maken. “Alleen waarvoor we normaal externen moesten inhuren, bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied, kunnen we nu gebruikmaken van de expertise van Van de Klok. En ik wilde zeker ook een keuze maken die gewoon goed zou zijn voor onze medewerkers”, vertelt Ruud. “Dit is een enorme opstap naar de toekomst, er gaan gemakkelijker deuren open die normaal gesloten blijven, en voor de continuïteit van het bedrijf!” Met het oog daarop heeft Het Zuiden al versterking geregeld met iemand die er technisch, commercieel en coachend aan de slag gaat. Verder zullen hun medewerkers en die van Van de Klok elkaar moeten gaan vinden. “Dat zal op natuurlijke weg gaan”, vult Ton aan. “In de praktijk zal er echter niet zoveel gaan veranderen.”

Spannend

Vanaf 1 maart a.s. zal Van de Klok een meerderheidsbelang hebben in Asbestsanering Het Zuiden. In de eerste tijd daarna zal Ton zelf gesprekspartner blijven, contacten onderhouden en gaan leggen. Om te beginnen gaan hij en Ruud met hun teams een top 5 creëren met wensen die ze graag willen vervullen en waarop in eerste instantie de focus zal liggen. Als die zijn afgevinkt, maken ze het lijstje weer langer. “Bij Van de Klok staan we nooit stil”, besluit Ton. “Dat is iets wat we bij Ruud ook zien. Het mag tenslotte ook een beetje spannend zijn.”

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal