Jelle de Visser (ZZG) - Harold van Rooijen (KlokGroep) - Geertjan Wienhoven (gemeente Mook)

Realisatie 'Hart van Mook' stap dichterbij

20 oktober 2016

De gemeente Mook en Middelaar, Van de Klok en Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG) hebben zowel een koopovereenkomst als een anterieure exploitatie overeenkomst afgesloten. De verkoop van deze grond is een startmoment voor een belangrijke ontwikkeling in de kern van Mook. Het is een plan dat voorziet in een groeiende behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen.

Inwoners die zorg behoeven en niet meer zelfstandig kunnen wonen, waren voorheen aangewezen op instellingen buiten onze gemeente. Met de investering door ZZG kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen dicht bij de andere voorzieningen in het centrum van Mook.

Het bouwprogramma bestaat uit 24 appartementen voor ‘Beschermd Wonen’ en 13 appartementen met het label ‘Beschut Wonen’. Het deel ‘Beschermd Wonen’ is bedoeld voor mensen die een dusdanige zorgvraag hebben dat er 24-uurs aanwezigheid van professionele ondersteuning nodig is. ‘Beschut Wonen’ is bedoeld voor mensen met een minder complexe ondersteuningsvraag. Deze mensen zijn afhankelijk van een integrale aanpak van wonen, services, welzijn, dienstverlening en zorg om zelfstandig te kunnen wonen.

Belangrijke bijdrage economie
De investering van ZZG voorziet niet alleen in een woon- en zorgbehoefte maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de economie van de gemeente Mook en Middelaar. Omdat het voor ZZG een heel nieuwe ontwikkeling is, ontstaan er zo’n 50 tot 60 nieuwe arbeidsplaatsen en wordt ZZG één van de grootste werkgevers in de gemeente. Dit staat nog los van de spin-off die deze ontwikkeling binnen onze de gemeente heeft, bijvoorbeeld op het gebied van food.

Compleet plan
Deze verkoop maakt het ook mogelijk dat Van de Klok de gronden van Mooiland verwerft. Samen met de ontwikkeling van ZZG ontstaat er een compleet plan dat tevens voorziet in woningen voor jongeren en starters in het Hart van Mook. Een deel van de woningen zal levensloop bestendig worden gebouwd. Het gaat hier in totaal om 9 tot 13 woningen. Over de definitieve invulling wordt nog gesproken.

Aftrap voor meer ontwikkelingen
“Het college verwacht met deze overeenkomst een belangrijke stap te hebben gezet om aan de woningbehoefte van verschillende doelgroepen te kunnen voldoen. Realisatie van betaalbare woningen heeft hierin voorop gestaan,” aldus wethouder Wienhoven, verantwoordelijk portefeuillehouder. ”Ik zie deze stap als een aftrap voor nog meer ontwikkelingen in het Hart van Mook”.

Start ontwerpbestemmingsplan
Nu er een overeenkomst is over de verkoop van de gronden en de stedenbouwkundige opzet, wordt er een start gemaakt met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze procedure zal er nog een informatieve bijeenkomst gehouden worden. Daarover worden de inwoners later geïnformeerd.

Geef uw woonwensen door!
Er mag nu al meegedacht worden over hoe het uiteindelijke plaatje eruit komt te zien. Van de Klok denkt aan ongeveer 8 tot 13 koopwoningen, maar voor de definitieve invulling vraagt Van de Klok uw mening.

Geef uw woonwensen hier door.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal