Resultaten participatiebijeenkomst Ons Nest: veel ideeën voor ontwikkeling Goffertstadion

26 juli 2022

Afgelopen maart vonden er in het Goffertstadion participatiebijeenkomsten plaats voor de ontwikkeling Ons Nest. Ons Nest is in het leven geroepen om een zelfstandig en financieel gezond N.E.C. voor de toekomst te waarborgen.

Locatie rondom De Goffert

Daarnaast geeft Ons Nest een extra impuls aan de locatie rondom De Goffert. De plannen van de initiatiefnemers – N.E.C. en Van de Klok – worden ondersteund door de gemeente Nijmegen.

Veel betrokkenheid en ideeën

Tijdens de participatiebijeenkomsten konden de bezoekers hun input kwijt op themapanelen: van ‘Wonen’, ‘Supporters & Voorzieningen’, ‘Duurzaamheid & Klimaatbestendig’ tot ‘Mobiliteit’. In totaal plakten ruim 300 geïnteresseerden bijna 900 post-it notes met ideeën, suggesties en aandachtspunten. De uitkomsten zijn inmiddels samengevoegd en samengevat. Via de website van Ons Nest is de samenvatting te bekijken en is per thema weergegeven wat de belangrijkste uitkomsten zijn.

In grote lijnen zijn de 3 uitgangspunten van Ons Nest (1) de vernieuwing van het stadion (en daarmee creëren van mogelijk extra zitplaatsen), (2) het toevoegen van maatschappelijke en commerciële initiatieven in en rond het stadion en (3) de realisatie van nieuwe huurappartementen voor de krappe Nijmeegse woningmarkt, in of direct naast het stadion. Om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het Goffertstadion en -park te waarborgen, zijn bij Ons Nest gespecialiseerde samenwerkingspartners betrokken: Hylkema Erfgoed en Felixx Landscape Architects and Planners.


Nieuw participatiemoment eind dit jaar

Naar verwachting zal er eind dit jaar een volgend participatiemoment worden georganiseerd voor Ons Nest. Dan wordt getoond hoe de opgehaalde input is meegenomen in een vervolgontwerp. De planning is dat in 2024 wordt gestart met de (her)ontwikkeling van het Goffertstadion. Om op de hoogte te blijven van Ons Nest is het mogelijk om je via de website in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal