Samenwerking in het KetenIntegratieCentrum (KIC)

25 maart 2019

Woningcorporatie Oosterpoort en ketenpartners De Variabele en Van de Klok hebben de samenwerking ondergebracht in een apart opgerichte én onafhankelijke organisatie genaamd het KetenIntegratieCentrum (KIC). Maar wat betekent dit in de praktijk nu precies? Wat is de rol van het KIC? En wat maakt het KIC nu zo effectief? Hoogtijd voor een gesprek met de mensen achter het KIC!

Henry, Judy en Rob

Aan tafel zitten Henry Huisman (dagelijks onderhoud KIC), Rob van Driel (planmatig onderhoud en financiële afhandeling KIC) en Judy Hendriks (coördinatie KIC). Met z’n drieën vormen zij het kloppend hart van het KIC. Operationeel, tactisch en strategisch. Als matroos, stuurman en kapitein. Maar ook zoals de drie musketiers Aramis, Athos en Porthos. Met elk hun eigen krachten waarmee ze elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben in de praktijk. Zodat woningcorporatie Oosterpoort, De Variabele en Van de Klok het maximale uit de ketensamenwerking halen. Het getal drie blijkt een terugkerend fenomeen tijdens het gesprek.

De rol van het KIC binnen de ketensamenwerking

De slogan ‘werken als één team’ beschrijft eigenlijk perfect wat het KIC stimuleert. Judy Hendriks legt uit:

Wat we bij het KIC doen is één geheel maken van de ‘losse’ ketenpartners met elk hun eigen belangen.

"We stimuleren samenwerken en het gezamenlijke belang. We stellen kritische vragen, brengen nieuwe ideeën in en organiseren bijeenkomsten. Daarnaast stimuleren we innovatie. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook door bijvoorbeeld traditionele processen te optimaliseren. En we bewaken dat onderhoud en investeringen volgens afgesproken prestaties worden uitgevoerd.” Samenwerken, innoveren en bewaken zijn dan ook de kernwoorden als het gaat over de rol van het KIC.

Waarom heb je als corporatie of marktpartij een KIC nodig?

Het KIC is uniek in zijn soort. Henry Huisman vertelt: “Volgens mij zijn we de enige in Nederland die de ketensamenwerking op deze manier hebben vormgeven. Omdat er een onafhankelijk organisatie is opgericht, hebben we een volledige focus op de samenwerking in de keten. De meeste andere corporaties en marktpartijen doen ketensamenwerking ‘erbij’ en hebben binnen hun eigen organisatie iemand aangewezen. Dat is toch anders. Wij zijn onafhankelijk en daarmee onpartijdig. Dat zorgt voor gelijkwaardigheid tussen alle ketenpartners en dat is zeker uniek.” Judy Hendriks vult aan: “Hierbij is het commitment van alle drie de partners bij de ketensamenwerking natuurlijk wel essentieel. We hebben elkaar nodig om het KIC, en daarmee de ketensamenwerking, goed te laten functioneren.” Conclusie? Focus, onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid maken van het KIC een succes in de praktijk.

Ambitie van het KIC

Ook het KIC denkt na over de toekomst. Rob van Driel vertelt: “We hebben de afgelopen 6 jaar met de ketensamenwerking een hele mooie leerroute afgelegd. Van bedrijfsbureau, tot bewustwording van de kosten, naar regie en innovatie. Dat is voor herhaling vatbaar voor andere (kleine) corporaties.” Judy Hendriks vertelt verder: “Voor bijvoorbeeld corporaties die moeite hebben met het maken van de koppeling tussen strategie en operatie. Heb je bijvoorbeeld veel uitvoerende kracht, maar moeite met het invullen van de strategie of juist andersom? Dan kan het KIC heel goed ondersteunen met alles wat we in de afgelopen jaren hebben geleerd.” Met vallen en opstaan is in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan en het gezegde ‘driemaal is scheepsrecht’ is hier dan ook zeker op zijn plaats!

Wil je meer informatie over het KIC of hoe je als woningcorporatie of marktpartij ketensamenwerking kunt vormgeven? Neem dan contact op met Judy Hendriks (coördinatie KIC) op 088 024 91 00!

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal