Esther Lamers, directeur-bestuurder Woonwaarts met op de achtergrond Harold van Rooijen en Carel Hagemans

Sociaal duurzaam Leven in Lankforst

Leven in Lankforst, een consortium van Van de Klok en Hagemans, gaat samen met woningcorporatie Woonwaarts een stukje Dukenburg nieuw leven in blazen. ‘Sociaal duurzaam’ leven, welteverstaan. Want, niet alleen de stenen en de techniek, maar vooral de mensen die in de buurt leven zijn belangrijk in deze wijkvernieuwing. Het project omvat in totaal 120 bestaande maisonnettewoningen, verdeeld over vijf woonblokken. Drie blokken krijgen groot onderhoud en het woord ‘groot’ is daarbij niet overdreven. Eén blok ondergaat een nog ingrijpendere renovatie en een laatste blok maakt plaats voor een nieuw woongebouw met 31 levensloopgeschikte appartementen. Zo wordt dit stuk Lankforst dynamischer, gevarieerder en aantrekkelijker.

Sociaal duurzaam

Voor dit project nodigde Woonwaarts drie partijen, waaronder Van de Klok en Hagemans, in 2021 uit om een voorstel te maken. Van de Klok en Hagemans namen het initiatief om samen in te schrijven onder de naam Leven in Lankforst. Woonwaarts (toen nog: De Gemeenschap), Van de Klok en Hagemans kenden elkaar al. Ze werkten tussen 2017 en 2019 met nog een aannemer samen aan de verduurzaming van de Spoorbuurt in Nijmegen. “Vanuit de symbiose die we daar hebben ervaren, was het voor ons een logische zet om opnieuw de samenwerking te zoeken”, aldus Harold van Rooijen, algemeen directeur Van de Klok. “Wij voelen ons samen sterker dan alleen”, beaamt Carel Hagemans, directeur Hagemans. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Op elkaar ingespeeld

Na een voorselectie, gericht op de samenstelling van een bouwteam, koos Woonwaarts samen met de bewonersprojectgroep voor Leven in Lankforst. Esther Lamers, directeur-bestuurder Woonwaarts: “Het ging ons vooral om de visie van de partijen op het vraagstuk, de manier waarop zij het aan zouden pakken en de beoogde resultaten. Bij de presentatie van de plannen gaf de beoordelingscommissie objectieve scores op verschillende thema’s."

 Leven in Lankforst onderscheidde zich in het bijzonder vanwege hun visie op het menselijke aspect van de wijkvernieuwing en op de aandacht voor bewoners.

"Het is natuurlijk ook fijn dat we met Leven in Lankforst alle nodige disciplines bij elkaar hebben. En dat het projectteam grotendeels gelijk is aan dat van De Spoorbuurt: we zijn al op elkaar ingespeeld.”

Aantrekkelijk wonen en prettig leven

De naam Leven in Lankforst legt duidelijk een link met de plek waar de partijen samen aan de slag gaan, daar hebben Van de Klok en Hagemans bewust voor gekozen. Carel: “Dat wij samen kunnen bouwen en onderhouden, is wel duidelijk. We willen met de naam Leven in Lankforst laten zien dat ook alles daaromheen belangrijk is.” De bedoeling is dan ook dat de buurt er op het gebied van leefbaarheid op vooruit gaat. Dat Leven in Lankforst kwaliteit toevoegt aan de woongebouwen en hun omgeving, draagt daar zeker wel aan bij. “We bouwen daarom bijvoorbeeld een aantal garages om tot kleine bedrijfsruimtes”, aldus Carel. “Daarnaast geeft het feit dat de woningen vanbinnen en vanbuiten aangepakt worden meerwaarde aan de kwaliteit van leven in Lankforst.” Daarvan is ook Esther overtuigd:

Een aantrekkelijke woning en woonomgeving vertalen zich naar prettig leven.

Bewonersbehoeften

Bewonersparticipatie en -communicatie zijn bij Leven in Lankforst belangrijke thema’s. Ook omdat het groot onderhoud aan de 43e, 44e en 45e straat plaatsvindt met de maisonnettes in bewoonde staat; zoiets heeft impact op de bewoners. Zij zijn al betrokken bij de plannen sinds Woonwaarts begon met de selectie van uitvoerende partijen. In opdracht van Woonwaarts bezoeken medewerkers van welzijnsorganisatie Bindkracht 10 alle bewoners; ze gaan met hen in gesprek over hoe zij het wonen in Lankforst ervaren. Waar nodig biedt Bindkracht 10 de helpende hand. “Ook zo kunnen we bijdragen aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de buurt”, weet Esther uit ervaring. “Het mooie is dat we samen met alle partners in dit project ook kijken of er mensen zijn die we met dit project een kans kunnen bieden om werkervaring op te doen, om zo samen invulling te geven aan Social Return.”

Verduurzaming in brede zin van het woord

Vanzelfsprekend is er binnen het project maximale aandacht voor duurzaamheid. Als alles klaar is, hebben de woningen minimaal energielabel A, een wezenlijk verschil met het huidige label D of slechter. Dat zullen bewoners merken in het comfort in hun woning en het energieverbruik. De gevels worden voorzien van een isolerende voorzetgevel, er komen nieuwe kozijnen met isolerend HR++- en zonwerend glas. Op de daken van de woongebouwen liggen al zonnepanelen. De panelen van het te slopen gebouw komen terug op de andere gebouwen. De zonnepanelen voorzien straks de algemene ruimtes van de nodige elektriciteit. De energiebehoefte van die algemene ruimtes neemt bovendien af, omdat ze worden voorzien van energiezuinige ledverlichting. En de gebouwen krijgen allemaal een nieuw, energiezuinig en CO2-gestuurd ventilatiesysteem. Het nieuwe appartementengebouw voldoet uiteraard aan het huidige Bouwbesluit en wordt gasloos. Intussen wordt alvast onderzocht of het mogelijk is om de renovatiewoningen aan te sluiten op de stadsverwarming en wat de beste oplossing is voor verwarming van de nieuwbouwwoningen. Ten slotte zijn ook de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit voor Leven in Lankforst van belang. “We zijn in overleg met de gemeente over de mogelijkheden voor aanpassing van de openbare ruimte tussen de woongebouwen, inclusief het parkje en de parkeervoorzieningen”, vertelt Esther. “Daarbij kijken we naar Leven in Lankforst in zijn totaliteit, dus ook naar beplanting, vogels, insecten, en naar mogelijkheden voor het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Het is bovendien mooi dat er door de nieuwbouw een meer open gebied ontstaat, met een verbinding naar het Uilenbosje in Lankforst.”

Continuïteit en productiviteit

In april starten de onderhoudswerkzaamheden aan drie woongebouwen in de 43e, 44e en 45e straat. Later wordt het gebouw aan de 14e straat getransformeerd, ofwel: hoog-gerenoveerd. De woningen krijgen hier een aanpassing in de plattegrond; op de slaapverdieping wordt één slaapkamer omgebouwd tot werkkamer, er komt een vaste kast op de overloop - met aansluiting voor de wasmachine en de droger - en de badkamer wordt vergroot. Het gebouw aan de 46e straat wordt gesloopt om plaats te maken voor een iets hoger, maar wel smaller gebouw met in totaal 7 extra woningen. Esther: “Door deze aanpak ontstaat in de buurt variatie in woningtypes en in huurprijzen, waardoor we meer verschillende doelgroepen kunnen bedienen. Wel blijven veruit de meeste woningen betaalbare sociale huurwoningen, met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.” Esther, Carel en Harold kijken vol vertrouwen uit naar de cocreatie in Lankforst. Zowel bij Van de Klok als bij Hagemans zijn ze er trots op dat ze dit project met veel eigen mensen uitvoeren. Carel: “Onze mensen vinden het fijn om zo dicht bij huis iets moois te realiseren. Dit project is een mooi voorbeeld van het bewerkstelligen van continuïteit en productiviteit door dingen samen te doen, ook met de huidige schaarste van handjes buiten.”

Fotografie: Hans Barten

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal