Succesvolle samenwerking bij Vijverhof: 120 nieuwe woningen in Berg en Dal

15 juli 2022

Goed nieuws voor het project Vijverhof in Berg en Dal. Deze maand zijn de koopovereenkomsten getekend tussen Van de Klok, vastgoedonderneming Newomij – die 40 middeldure huurappartementen afneemt in het hoofdgebouw – en woningcorporatie Oosterpoort, die 32 sociale huurappartementen zal afnemen. Dit geeft een goede stimulans aan de ontwikkeling van de nieuwe woningen, waar in de omgeving veel vraag naar is. In totaal worden met Vijverhof 120 nieuwe woningen gerealiseerd op het terrein van voormalig woonzorgcentrum De Vijverhof, voorheen eigendom van ZZG.

Duurzaam ontwikkelen

Van de Klok realiseert de transformatie van het hoofdgebouw en bouw van de koopwoningen. Niek Gerritsen, directeur Van de Klok: “We zijn een familiebedrijf met lef dat toekomstbestendige leefomgevingen creëert. Onze ideeën sluiten naadloos aan bij de uitgangspunten van partners Oosterpoort en Newomij. Het is dan ook niet de eerste keer dat wij met succes een samenwerking aangaan. Wij transformeren het hoofdgebouw circulair – waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt om grondstofverbruik te beperken – en we bouwen de gevel op met duurzame materialen. Zo krijgt een constructief nog geschikt gebouw een nieuwe functie in plaats van dat dit wordt gesloopt.”

Ook Robbert Ter Weijden, lid Raad van Bestuur van Newomij, benadrukt het belang van duurzaam ontwikkelen: “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn daarom heel content met de aankoop van ons eerste transformatieproject. Door te transformeren beperken we CO2-uitstoot, herontwikkelen we bestaand vastgoed duurzaam en dringen we het woningtekort in de regio terug. Samen met Van de Klok hebben we gekozen voor materialen die aan het einde van de gebruiks- of levensduur herbruikbaar of recyclebaar zijn. Om dit te waarborgen, zijn deze materialen losmaakbaar bevestigd. De onderdelen worden na demontage weer gebruikt voor een ander gebouw. We hebben dit vastgelegd in het materiaalpaspoort. Zo zorgen wij voor een minimale milieu-impact, nu en in de toekomst.”

Invulling aan vraag lokale woningzoekenden

De realisatie van Vijverhof biedt voor tal van woningzoekenden de mogelijkheid om in een geliefde en groene wijk in Berg en Dal te wonen, op 10 minuten fietsen van het Nijmeegse stadscentrum. Er komt met Vijverhof woongelegenheid bij voor jong en oud, starters, 1- en 2-persoonshuishoudens, gezinnen en doorstromers. Met 32 sociale huurappartementen wordt voorzien in de grote vraag hiernaar. Kees van Kampen, directeur-bestuurder van Oosterpoort:

Met deze 32 woningen zetten we een eerste stap om echt werk te maken van de krapte op de woningmarkt, ook in Berg en Dal 

”De aankomende jaren willen we meer nieuwbouw realiseren en nog meer inzetten op het terugdringen van het tekort en de lange wachttijden op sociale huurwoningen.”

Naast de 72 huurappartementen worden de plannen uitgewerkt voor 48 grondgebonden koopwoningen in het tweede deel van de integrale ontwikkeling. Deze woningen in uiteenlopende prijsklassen zullen hun aansluiting vinden bij de natuurrijke omgeving. Denk aan warme kleuren in de gevels, natuurlijke lichtinval en directe verbinding met het groen.

Uitgebreide participatie

Via een uitgebreid participatietraject dat loopt vanaf 2019 is input opgehaald vanuit belanghebbenden, zoals de dorpsraad van Berg en Dal, woonwerkgemeenschap Babylon, omwonenden en woningzoekenden. Ook is vorig jaar het DromenLab georganiseerd: een vijfdaags evenement, zowel online als op locatie, bedoeld om enerzijds te laten zien hoe de opgehaalde informatie is verwerkt in de plannen en anderzijds om nog beter inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van belanghebbenden.

Alle input heeft bijgedragen aan de verrijking van de plannen voor Vijverhof, zodat de nieuwe wijk straks zoveel mogelijk waarde toevoegt. Het in juni door de gemeente goedgekeurde stedenbouwkundig plan is een mooie mijlpaal in dit proces. Bij de verdere landschappelijke uitwerking van de plannen zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress belangrijke ontwerpuitgangspunten.

Planning: verhuur en verkoop in 2023

De transformatie van het hoofdgebouw is in volle gang. Momenteel wordt het sloop- en stripwerk uitgevoerd, waarna later dit jaar de (op)bouw begint. De verwachting is dat de 72 appartementen vanaf eind 2023 worden opgeleverd voor verhuur. Voor de 48 koopwoningen start de bestemmingsplanprocedure na de zomervakantie, na akkoord van de gemeente. De planning is dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2023 start.

Op www.vijverhofbergendal.nl is meer informatie te vinden over Vijverhof en is het mogelijk om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Impressies door: Mattijs de Bruin, MDB3D

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal