Thijs Pleijhuis - Manager Innovatieve Samenwerking KlokGroep

Thijs Pleijhuis zorgt voor inbedden en verspreiden ‘co-makersfilosofie'

17 december 2017

Co-makership is niet alleen een andere manier van werken, maar ook van denken. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en elkaar wat gunnen zijn hierbij belangrijke pijlers. Om het gedachtegoed van het co-makership extra kracht bij te zetten, heeft Van de Klok per 1 september 2017 Thijs Pleijhuis aangesteld als Manager Innovatieve Samenwerking. Thijs is verantwoordelijk voor het verder inbedden en verspreiden van de ‘co-makersfilosofie’ binnen de organisatie.

Meer diepgang in het co-makership

Afgelopen februari 2017 startte Thijs Pleijhuis, samen met een studiegenoot, aan zijn afstudeerscriptie ‘Resultaatgericht Samenwerken in nieuwbouw’ bij Van de Klok. Vanuit de theorie en door het voeren van diepte-interviews met co-makers legde hij uiteindelijk de knelpunten bloot. Thijs vertelt: “Van de Klok wilde graag meer diepgang aanbrengen in het co-makership. Vanuit deze behoefte zijn we de gesprekken met de co-makers in gegaan om te kijken waar Van de Klok kon verbeteren. Dan blijkt dat bepaalde werkwijzen niet zomaar veranderen. Bedrijven werken al decennia lang op een bepaalde manier samen en ineens gaat dat veranderen. Dat kost tijd en mensen moeten daaraan wennen. Het vertrouwen moet groeien. Ook het doel van co-makership was voor veel co-makers niet duidelijk. We hebben de uitkomsten en aanbevelingen gepresenteerd aan de directie van Van de Klok en zijn daarbij heel eerlijk geweest. Als je met co-makership echt de diepte in wilt gaan, dan heeft het ook een focus nodig. Deze eerlijkheid werd gewaardeerd met als resultaat dat ik de komende twee jaar mij volledig kan toeleggen op het verbeteren van het co-makership in de praktijk. Bij vragen met betrekking tot co-makership ben ik dan ook hét aanspreekpunt. Zowel intern als extern.”

Het co-makershuis

Om het doel van co-makership nogmaals te verscherpen heeft Thijs Pleijhuis het ‘co-makershuis’ ontwikkeld. Vanuit deze zogenaamde ‘praatplaat’ wordt duidelijk wat Van de Klok verstaat onder co-makership en wat daarbij komt kijken. Thijs legt uit: “Het co-makershuis is opgebouwd uit drie elementen.

  1. Het dak is het ultieme doel van co-makership en bestaat uit een driehoek met de klant, de co-maker en Van de Klok. Zij worden allemaal beter van co-makership en hebben hetzelfde doel: een optimaal eindproduct, een plezierige samenwerking en continuïteit in de samenwerking.
  2. In de blauwe vakken, de wanden van het huis, staan de punten. Dit is wat het oplevert als je samenwerkt vanuit de co-makershipfilosofie.
  3. De fundering van het huis bestaat uit een aantal basisvoorwaarden die in de samenwerking van beiden kanten aanwezig moeten zijn. Zonder deze basisvoorwaarden kan er niet gebouwd worden aan goed co-makership.

In de komende periode zal het co-makershuis ook in de evaluatiegesprekken verder worden toegelicht. Hier zijn we intern al mee begonnen, zodat de boodschap van het co-makershuis straks ook extern aan de co-makers goed uitgelegd kan worden.”

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal