Verbeterpunten voor de samenwerking met onze co-makers

4 december 2018

Tijdens de co-makerbijeenkomst van afgelopen september, voor partners die in het voortraject van het bouwproces een rol spelen, hebben we met elkaar ideeën verzameld om de samenwerking te verbeteren. Omdat deze verbeterpunten natuurlijk voor elke co-maker interessant zijn, delen we ze graag met iedereen en hebben we ze hieronder even voor je op een rijtje gezet.

Jaargesprekken

Eén van de verbeterpunten, die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam, is de behoefte aan een jaarlijks gesprek met de vaste accountmanager (Johan Beelen, Han Troost, Rob Jans of Fons van de Klok) van Van de Klok. Samen terugblikken en vooruitkijken ziet iedereen als toegevoegde waarde. Deze gesprekken worden daarom ‘as we speak’ ingepland.

Digitalisering verder voortzetten

Om de samenwerking verder te professionaliseren is er ook gesproken over de inzet van nieuwe softwareprogramma’s zoals bijvoorbeeld ED Controls en KYP . Een belangrijk aandachtspunt voor Van de Klok is om de co-makers al in een vroeg stadium te betrekken bij dit soort keuzes en mee te nemen in het proces. Bestaat er bijvoorbeeld een mogelijkheid om systemen aan elkaar te koppelen? Hoe zorgen we voor goede handleidingen? Om ook hierin de juiste keuzes te maken, worden in 2019 overlegsessies ingepland.

Delen collectieve werkplanning

De werkplanning collectief delen wordt door iedereen tijdens de bijeenkomst positief omarmd. Er is gekeken naar een onlineprogramma op basis van een inlogcode, zodat je op elk moment de planning kunt inzien. Als er iets wordt gewijzigd, krijg je direct een melding. Handig, want zo heb je altijd toegang tot meest recente versie! In 2019 gaan we verder onderzoeken hoe we dit verbeterpunt kunnen realiseren.

Nog meer ideeën?

We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van dit artikel zelf ook nog verbeterpunten hebt voor de samenwerking die voor elke co-maker van toepassing zijn. Deze kun je uiteraard tijdens het jaargesprek bespreken met je accountmanager, maar kun je ook al eerder doorgeven aan Thijs Pleijhuis op 088 - 024 92 33 of via t.pleijhuis@klokgroep.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal