Co-maker verbetersessie bij KlokGroep

Verdiepingsslag co-makership 2018

17 december 2017

Co-makership is de toekomst. Meer samenwerken met vaste partijen. De tijd om voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten, is dan ook echt voorbij. Na twee jaar in de pioniersfase te hebben gezeten, wil Van de Klok in 2018 meer de diepte in met alle co-makers. Dat vraagt om aanpassingen in de huidige contracten. En natuurlijk weer een nieuwe co-makersdag.

Verbetersessies per discipline

Naast de 1-op-1 evaluatiegesprekken met alle co-makers, heeft Thijs Pleijhuis in 2017 ook verbetersessies per discipline ingevoerd. Bijvoorbeeld afgelopen november met alle co-makers van prefabbeton. Thijs vertelt: “Samen met BS Beton, Multicom en Constar Betonwaren hebben we gebrainstormd hoe er verbeterd kan worden. Leren van elkaar, producten optimaliseren en ook gewoon met elkaar kennismaken waren belangrijke elementen. Over 8 maanden staat er weer een nieuwe sessie gepland en wordt gekeken of de afspraken die zijn gemaakt in de praktijk ook echt werken. Eind december 2017 staat de volgende verbetersessie met de W-installateurs op het programma.”

Aanpassingen in de contracten

Om het gedachtengoed van co-makership ook echt kracht bij te zetten blijft het niet alleen bij praten. De contracten die niet meer aansluiten bij de filosofie van het co-makership worden in 2018 aangepast naar een co-makersovereenkomst. In begrijpelijke taal op basis van het gedachtegoed van het co-makershuis. Op papier wordt, voor een periode van drie jaar, vastgelegd wat de verwachtingen van beiden kanten gaan zijn. Op basis van dit contract zullen per projectopdracht specifieke werkafspraken worden gemaakt. Hierdoor wordt een efficiëntieslag gemaakt. Er zijn geen dikke boekwerken meer die eerst doorgelezen moeten worden voordat iedereen aan de slag kan gaan.

Minder betalingstermijnen

Een bijkomend voordeel van de nieuwe contractvormen is dat Van de Klok ook naar minder betalingstermijnen toewerkt. Voorheen kwam het regelmatig voor dat er meerdere betalingstermijnen per blok of fase waren. Het is de bedoeling om dit in 2018 terug te schroeven naar maximaal vijf betalingstermijnen per project. Dat scheelt voor beiden partijen in het administratieve proces.

Co-makerdag 2018

Nog steeds hoort Van de Klok positieve verhalen terug over de laatste co-makerdag in het Goffertstadion in Nijmegen waar ‘Slim samenwerken’ op de agenda stond. Ook in 2018 zal er weer een co-makerdag georganiseerd worden. Datum, tijdstip en locatie zijn nog niet bekend, maar alle co-makers van Van de Klok zullen op de hoogte worden gebracht van de details van dit evenement.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal