v.l.n.r. Jaco Kamphorst, Geert Menkveld, Randolf Römer en Erik Goris

De ‘whizzkids’ van BIM-maatvoering

17 december 2017

In de gloednieuwe overlegruimte op de derde verdieping van de modelwoning in woonbelevingscentrum LIV druppelen de co-makers BIM maatvoering van Van de Klok langzaam binnen. Onder de indruk van wat ze aantreffen in LIV. De sfeer zit er al direct goed in. Met oprechte interesse voor elkaar en met de nodige humor start het interview over de samenwerking. Aan tafel zitten ‘whizzkids’ Jaco Kamphorst (Van de Klok), Erik Goris (Vermeer Maatvoering), Geert Menkveld (LBA Projectbureau) en Randolf Römer (MOUS Software).

Samenwerken vanuit de behoefte om te verbeteren

Begin 2017 ontstond bij Jaco Kamphorst, Hoofd virtueel bouwen bij Van de Klok, en co-maker Erik Goris, Bedrijfsleider bij Vermeer Expertise, steeds meer de behoefte om ‘anders’ te gaan maatvoeren. Erik Goris trapt af: “In het BIM ontwerp van Van de Klok sloten de verschillende elementen in het ontwerp goed op elkaar aan. Werd de volgende stap naar onze praktijk op de bouw gemaakt, dan werd het 3D ontwerp intern toch vaak weer omgezet naar 2D tekeningen. De software sloot niet op elkaar aan wat extra, en vooral onnodig, werk met zich meebracht. Daar kon zeker een efficiëntie slag gemaakt worden.”

Aanpassingen productiesoftware op het BIM proces

Vanuit deze behoefte werd co-maker Geert Menkveld, 3D scanspecialist bij LBA Projectbureau, ook bij het verbeterproces betrokken. Geert vult aan: “Vermeer Expertise en LBA Projectbureau werken op de bouw met dezelfde maatvoeringsoftware. We vroegen Randolf Römer, Software developer bij MOUS Software, om ook mee te denken. Randolf heeft er voor gezorgd dat de software, waarmee het uitzetten op de bouw wordt aangestuurd, is aangepast. Hierdoor sluiten onze werkwijzen beter op het BIM proces van Van de Klok aan. Randolf legt uit: “MC Next is de ‘productiesoftware’ waarmee Vermeer Expertise en LBA Projectbureau werken. Deze software heeft een plug-in in Revit. De software en bijbehorende plug-in zijn aangepast om op het BIM proces van Van de Klok aan te sluiten.”


Mensen maken het verschil, niet de software

De nieuwe software werd in juni 2017 voor het eerst geïmplementeerd bij alle partijen. Bij nieuwbouwproject De Weezenlanden van Van de Klok in Zwolle, een herontwikkeling van Novaform waarbij Van de Klok op een ziekenhuislocatie 290 woningen realiseert. Jaco Kamphorst: “En dan merk je dat mensen uiteindelijk het verschil maken. BIM software is geschikt voor iedereen, maar niet iedereen is (al) geschikt om te werken met BIM.” Erik Goris voegt toe: “Het vraagt echt om een andere manier van denken en werken. We zijn het project dan ook gestart met mensen die affiniteit hebben met 3D werken. Zij kunnen ervoor zorgen dat ‘bimmen’ intern meer gaat leven.”

Big Data is de toekomst

Naast het focussen op het verbeteren van de interne processen bij het gebruik van de nieuwe 3D software, is het ook belangrijk dat andere co-makers van Van de Klok ermee gaan werken. “We hebben bij Van de Klok een overkoepelend BIM proces, en alle andere co-makers haken hier ook op aan”, vertelt Jaco verder. “Zodat het hele proces op elkaar aansluit in BIM. Daarnaast zijn we bezig met een datastrategie om bijvoorbeeld organisatiebreed processen te laten aansluiten op onze co-makers. Dat betekent ook meekijken in de ERP* processen bij je co-makers. Dan komt de basisvoorwaarde van het co-makership weer om de hoek kijken. Vertrouwen is en blijft de basis van alles.”

Wat de gemeenschappelijke deler van de vier partijen is? De ‘drive’ om met de nieuwste technologie te werken. Die verbindt. Daarnaast omschrijft iedereen de samenwerking als: vernieuwend, inspirerend en fijn om met kundige mensen samen te werken. Een stukje co-makership waar anderen nog een punt(je) aan kunnen zuigen.

* Enterprise Resource Planning; een computerprogramma ofwel software. Dit soort computerprogramma’s wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.


Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal