Kleurrijke transformatie Culemborgs zorggebouw

Veel woningcorporaties doen meer dan alleen woningen. Zo ook KleurrijkWonen. In 2011 namen ze aan de Parallelweg Oost #13 in het hart van Culemborg een nieuw pand in gebruik met daarin maatschappelijke kantoorruimtes op de begane grond en op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping bevond zich begeleid wonen, en daar bovenop drie reguliere appartementen. Dit bleek uiteindelijk geen houdbaar verhaal meer toen in 2019 het overgrote deel van de zakelijke huurders koos voor ‘ruimte elders’.

Er was sprake van een dubbelslag. De behoefte aan woonruimte groeide en de behoefte aan kantoorruimte slonk. Sterker, die was vanwege de bestemming slecht te verhuren. Een van de huurders - het RIBW - wilde graag enkele kantoorruimtes blijven huren, maar het gebruik tegelijk ook uitbreiden met begeleid wonen. In bouwteamverband maakten K3 Architecten en Van de Klok een realiseerbaar ontwerp voor een transformatie van het gebouw. In dit ontwerp is ervoor gekozen om op de eerste verdieping - oorspronkelijk een kantoorlaag - zes extra appartementen voor begeleid wonen te creëren, terwijl de begane grond werd ingericht voor het RIBW-kantoor.


Herbestemming

“Zowel het zorgkantoor als de cliëntenzorg bevinden zich dus nu in één pand en vallen onder dezelfde huurder, RIBW”, vertelt ontwikkelingsmanager Idske van der Laan van KleurrijkWonen. Ze begeleidde deze transformatie met veel plezier: “Vanwege het aangepaste gebruik moest er wel worden herbestemd. Voor de begane grond en de eerste verdieping was een maatschappelijke bestemming van toepassing. Voor de derde en vierde verdieping gold een tijdelijk wonen bestemming. Beide bestemmingen zijn door middel van een kruimelregeling aangepast naar wonen.”


Karakter

Idske gaat verder: “Je verbouwt hier niet alleen een verdiepinkje: de totale functionaliteit van het pand verandert. In het transformatietraject is goed gekeken naar de indeling van de verschillende verdiepingen, waarbij het wonen en de kantoorruimtes afzonderlijk zijn ontsloten. En nee, rimpelloos gaat dat natuurlijk nooit. Er is bouwoverlast, dat kan niet anders. De vraag is alleen hoe ga je daarmee om? Met Van de Klok ging dat bijzonder goed. Ze waren een betrouwbare partner en hadden de stakeholders goed op een rij. Vanaf het begin lag er een doordacht plan. In hun afspraken en communicatie rondom het project, waren ze heel helder. Dat klinkt misschien simpel, maar ik zie het in de praktijk ook anders.”


Vide

In het plan van aanpak zijn wonen en werken dus gescheiden met een eigen entree voor medewerkers en een opgang via de trap en een lift voor bewoners. De bestaande wenteltrap van de kantoorruimte is vervangen door een vluchttrap voor de bovengelegen woningen. Brandveiligheid is tegenwoordig een belangrijk issue. Door het dichtzetten van de bestaande vide zijn er op de eerste verdieping bruikbare vierkante meters toegevoegd. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor zes zelfstandige wooneenheden, die in de toekomst mogelijk ook individueel te verhuren zijn.


Uitdagingen

Uitdagingen waren er genoeg. Zo moest de positie van het trapgat worden opgeschoven door de aanwezigheid van leidingen, is de cv-kast verplaatst en is er leidingwerk aangepast voor de mechanische ventilatie. De plattegrondtekeningen kwamen niet overeen met de daadwerkelijke situatie. Ook de brandwerendheid van de lift was onduidelijk, waarop aanpassingen aan de schacht zijn gedaan. En niet in de laatste plaats is er voor de intercom - belangrijk voor deze groep bewoners - een extra voorziening getroffen omdat deze niet kon worden uitgebreid op de bestaande installatie. Al met al een flinke brok bouw- en installatietechniek dus.

‘Het idee dat je een gebouw uit 2011 al in 2019 moet transformeren was verrassend, maar hierin investeren was duurzamer dan slopen’

Idske: “We zijn blij dat de begane grond nu een extra fijne werkplek voor het RIBW is geworden. Tijdens de werkzaamheden zijn zij tijdelijk elders ondergebracht, zodat we op de onderste twee lagen efficiënter aan de slag konden. De huurders van de bovenste twee bestaande woonlagen hoefden niet te verkassen. Het idee dat je een gebouw uit 2011 al in 2019 moet transformeren was verrassend, maar hierin investeren vinden we vanuit onze duurzaamheidsdoelstellingen beter dan de kapitaalvernietiging van slopen. Het belangrijkste is dat het ons is gelukt om het pand een nieuwe toekomst te geven.”


Sociale functie

Ik hou enorm van mijn werk, vertelt Idske: “KleurrijkWonen biedt mensen met een inkomen tot circa € 48.000,- een betaalbare, fijne woon- en werkplek. Dat gaat om zo’n 15.000 woningen, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. De samenwerking met gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties is elke keer anders. Het RIBW is zo’n voorbeeld. Zij begeleiden mensen met een psychische kwetsbaarheid bij wonen, leren, leven en werken; Juist op het moment dat hun leven op meerdere gebieden is ontwricht. Als woningcorporatie hebben we hierin een nobele taak.”

De bouw startte in januari 2022 waarna het project in juli van datzelfde jaar werd opgeleverd. Nu het pand alweer enige tijd in gebruik is, kunnen we niet anders dan concluderen dat de transformatie geslaagd is. Het gehele pand is nu verhuurd en grotendeels in gebruik bij het RIBW. En dat werkt goed. Vooral het feit dat we met deze actie extra onderdak bieden aan mensen op wiens schouder het geluksvogeltje (tijdelijk) even niet zit, is natuurlijk waar we het voor doen!”

Meer weten over dit project? Bekijk de projectpagina ›


Kleurijk Wonen-0739-Enhanced-NR (2)

Idske van der Laan begeleidde de transformatie met veel plezier.

Kleurijk Wonen-0722-Enhanced-NR (2)

In het transformatietraject is goed gekeken naar de indeling van de verschillende verdiepingen.

Culemborg - Parallelweg

Op de eerste verdieping zijn zes extra appartementen gecreëerd.

Culemborg - Parallelweg - Transformatie

Vanwege het aangepaste gebruik moest er wel worden herbestemd.

2023-10-18-Colemborg-9115

In het plan van aanpak zijn wonen en werken gescheiden met een eigen entree.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal