Ontwikkeling en realisatie 90 woningen Zetten-Zuid

Op 6 juli jl. hebben Van de Klok en VolkerWessels onderneming KondorWessels Projecten met de gemeente Overbetuwe een exploitatieovereenkomst getekend voor 90 woningen aan de zuidrand van Zetten.

In nieuwbouwplan ‘Zetten-Zuid’, gelegen tussen de Stationsstraat, Wageningsestraat en Brittanjesingel, komen verschillende woningtypes in uiteenlopende prijsklassen. Doordat ontwikkelaars KondorWessels Projecten en Van de Klok (in samenwerking met VHG Zetten) ontwikkelen naar behoefte van potentiele kopers en omwonenden, is de indeling van het plan nog flexibel. De komende maanden wordt de woonbehoefte geïnventariseerd, waardoor het plan meer vorm krijgt.

Planning
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het plan in volle gang, zodat in het najaar van 2016 de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Als alles volgens verwachting verloopt gaan de woningen (en eventueel vrije kavels) uit de eerste fase begin 2017 in verkoop en kan de bouw in de tweede helft van 2017 starten.

Bekijk meer informatie op http://www.zettenzuid.nl/

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal