Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen
Aldenhof, Nijmegen

Aldenhof, Nijmegen

ReferentieOverige locatieDuurzaamheidRenovatie
216 Maisonnette woningen

De eerste woningen in de Aldenhof zijn in februari 1967 opgeleverd en liggen tussen de wijken 'De Meijhorst' en 'De Weezenhof' in. De wijk Aldenhof heeft een vierkant grondpatroon met een 'rondlopende' hoofdstraat waarop andere straten uitkomen. Evenals in de rest van Dukenburg hebben de straten geen namen maar nummers, beginnend bij Aldenhof 10e straat.

Groot onderhoud in de wijk Aldenhof

Bij de aanleg van de wijk is destijds gekozen voor centrale wijkverwarming en aan het begin van de wijk kwam het ketelhuis te staan. Deze wijkverwarming gaf echter veel problemen, waardoor na enige jaren de wijkverwarming werd opgeheven. Het ketelhuis is daarna in gebruik genomen als kantoor. Na de eeuwwisseling is het oude ketelhuisje vergroot en gerenoveerd en fungeert vandaag de dag als kantoor van de woningcorporatie Woongenoot. De schoorsteen is als gedenkteken behouden en markeert nog altijd de ingang van de wijk Aldenhof.

Het 'groot onderhoud' aan de 216 maisonnettewoningen betreft een 9-tal woonblokken aan de 14e, 71e, 80e, 81e, 82e, 83e, 84e, 85e en 86e straat. In totaal gaat het om 9 blokken van 24 woningen.

De aanwezige asbestpanelen in de buitenkozijnen van de woningen en de trappenhuizen worden gesaneerd. De huidige kozijnen worden vervangen door nieuwe kunststof puien compleet met nieuwe beglazing HR++ en bijbehorende ventilatieroosters. Tussen de kozijnen op de tussendammen en ter plaatse van de dakranden wordt nieuwe kunststof beplating gemonteerd. De huidige privacyschermen worden vervangen door nieuw gepoedercoate aluminium schermen en de galerij- en balkonvloeren worden voorzien van een nieuwe verfsysteem.

Door het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de woningen weer toekomstbestendig.

;
Architect
Bulkens Architecten
Realisatie
Van de Klok Totaalonderhoud
Oplevering
Q4 2016