De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten
De Kattenburg, Druten

De Kattenburg, Druten

ReferentieBinnenstedelijkBasehomeGebiedsontwikkeling
6 Herenhuizen, 13 rij- en hoekwoningen en 1 patiowoning

De oude, vervallen panden aan de Kattenburg hebben inmiddels plaatsgemaakt voor zes herenhuizen met woon-werkfunctie in historische stijl, waarbij de karakteristieke elementen van vroeger behouden zijn. Op het braakliggende Ambtshuisterrein is een prachtige woonwijk in klassieke stijl verrezen die de naam ‘Vierschaar’ heeft gekregen.

De nieuwe woningen hebben niet alleen de diversiteit van de locatie vergroot, maar hebben er tevens voor gezorgd dat de leefbaarheid gewaarborgd is en de rotte plek aan de Kattenburg is verdwenen. De Kattenburg en het achterliggende terrein worden tegenwoordig weer met trots bekeken!

De rol van Van de Klok Milieu
Voor het inbreidingsproject De Kattenburg & Vierschaar in Druten heeft Van de Klok divisie Milieu o.a. de design- en constructwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast hebben wij uit de voormalige opstallen – die inmiddels zijn gesloopt - asbest verwijderd.


Van de Klok Milieu was in het voortraject van dit nieuwbouwproject ook verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de grond en heeft daarbij o.a. een bodemonderzoek uitgevoerd.

;