Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet
Grondafzet

Grondafzet Laeken van Burenstraat, Leerdam

ReferentieUitleggebiedSanering

Bij een herontwikkelingsproject is overtollige grond ontstaan. Van de Klok Milieu heeft vooronderzoek met behulp van een proefsleuf uitgevoerd. Vervolgens heeft Van de Klok Milieu een BRL 1000 keuring verzorgd, en tenslotte is de grond afgevoerd om later toegepast te worden op Deelensput.

Realisatie
Van de Klok Milieu