Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Rioolwaterzuiverings installatie, Amsterdam

ReferentieOverige locatieCiviel

In combinatie met Hegeman BV en Aan de Stegge BV heeft Van de Klok de opdracht verworven voor de realisatie van perceel 1 van de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam West. Perceel 1 omvat de bouwkundige werkzaamheden voor de zogeheten waterlijn.

Bouw waterzuiveringsinstallatie

Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 7 actiefslibtanks en 14 nabezinktanks, allen met een diameter van ca 50 meter.

Verder worden 4 verhoogd gebouwde voorbezinktanks, 7 retour slibgemalen, 7 ontgassingstanks en 2 luchtcompressorgebouwen gerealiseerd.

De totale aanneemsom bedraagt € 42.000.000. Behalve perceel 1 heeft de combinatie ook de opdracht verworven voor perceel 3, dit betreft het staalwerk.

Opdrachtgever is Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, de bouwcoördinatie is in handen van Dienst Waterbeheer en Riolering. De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie vervangt de bestaande installaties Amsterdam Oost en West. Deze voldoen niet meer aan de huidige milieu-eisen. Omdat deze installaties vervangen worden, is eveneens de aanleg van een nieuw aanvoerstelsel door Amsterdam nodig. Dit systeem van persleidingen omvat 49 kilometer buislengte met diameters tussen 600 en 1800 mm en vier boostergemalen.

;
Realisatie
Bouwcombinatie Hegeman - Aan de Stegge - Van de Klok
Oplevering
Q4 2006